Žáci ze ScioŠkol se umí učit doma. Online výuku nabídne Scio i ostatním školám. NSZ proběhnou dle plánu.

Na opatření proti nákaze virem COVID-19 jsou ve ScioŠkolách dobře připraveni, žáci jsou tu totiž vedení k samostatnému učení. Scio své online výukové materiály nabídne dalším školám. Termíny Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) proběhnou ve stanoveném termínu. Na přijímačky na SŠ a gymnázia se budou moci žáci připravit i z domova.

 

Ve ScioŠkolách se žáci umí učit samostatně

Všech 11 ScioŠkol je od zítřka v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR uzavřených. V následujících týdnech vedení a průvodci (učitelé) pro žáky budou organizovat dobrovolné náhradní vyučování. Žáci jsou ze školy běžně zvyklí se učit tzv. autonomně, tedy samostatně a s minimálním dohledem pedagoga. Čas během uzavření škol využijí školy pro koncepční práci a vzdělávání.

„Od pondělí plánujeme pro žáky náhradní vzdělávací aktivity, zejména v online formě. Probíhat bude částečná náhrada klasické výuky, individuální rozhovory, skupinová práce s využitím online nástrojů, zejména videokonference, a sdílených dokumentů,“ říká Jon Šotola, člen Rady ScioŠkol.
Náhradní online výuku nabídne Scio v průběhu týdne i rodičům a školám, které mají zájem o alternativu k prezenční výuce, avšak nejsou na aktuální situaci technicky ani metodicky připraveni.

Zápisy do prvních tříd i přestupy do vyšších ročníků probíhají i nadále dle původního harmonogramu ve standardním režimu.

 

Termíny NSZ proběhnou dle plánu

Nebližší termín Národních srovnávacích zkoušek plánuje Scio zorganizovat ve stanoveném termínu 4. dubna. „Zůstáváme v kontaktu s hygienickou stanicí. V současné době připravujeme opatření, která umožní realizovat Národní srovnávací zkoušky i v souladu s aktuálně platnými omezeními,“ ujišťuje Martin Drnek, vedoucí týmu NSZ. Organizace zkoušek je připravena tak, aby se minimalizoval počet uchazečů, kteří budou v jeden okamžik na jednom místě. Přihlášení uchazeči budou s předstihem informováni o případných omezeních a změnách.

 

Připravit na přijímačky se můžete z domova

Dle informací MŠMT zůstávají přijímací zkoušky na střední školy prozatím v původních termínech . „Snažíme se vyjít vstříc našim klientům, aby i vzhledem k daným opatřením nepřišli o trénink a přípravu na přijímací zkoušky. Kromě online přípravy nabízíme dětem a rodičům i variantu Přijímaček nanečisto, která proběhne nikoliv ve standardní prezenční formě ve školách, ale distančně z bezpečí domova,“ dodává Veronika Nováková, vedoucí týmu přípravy na SŠ. 

Stejným způsobem je možné absolvovat i testy Maturitního tréninku a Národního testování. Školy, které se do projektů zapojily nebo zapojí, mohou žákům zaslat přihlašovací údaje a ti online testy vyplní z domova. Informace k Národnímu testování včetně instrukcí a možnosti prodloužení termínů testování školám v nejbližší době Scio zašle.

 

Kontakt pro média

  • Eva Pešková, tisková mluvčí, epeskova@scio.cz, 602 270 433
  • Martin Drnek, Národní srovnávací zkoušky, mdrnek@scio.cz, 602 567 657
  • Jon Šotola, člen rady ScioŠkol, jsotola@scio.cz, 603 529 370
  • Veronika Nováková, Příprava na přijímačky, vnovakova@scio.cz, 702 056 65411. 3. 2020