ScioŠkola ve Frýdku-Místku – otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rodiče dětí, kteří by chtěli své děti dát do ScioŠkoly ve Frýdku-Místku, píší otevřený dopis ministryni Kateřině Valachové. Ministerstvo totiž přes veškerou snahu, podporu obce i kraje stále zamítá zápis školy do rejstříku. Jejich rozhořčení i deziluze jejich dětí jsou veliké.

 

ScioŠkola ve Frýdku-Místku – otevřený dopis ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 

 

Vážená paní ministryně,

 

v Singapuru ve školách mají mj. tyto cíle: Na konci mateřské školy dítě ví, co je správné a co je špatné. Na konci základní školy je žák schopen rozlišovat dobré od zlého. Na konci střední školy má student mravní integritu. A na konci vysoké školy má student morální odvahu postavit se za to, co je správné. Vy sama jste vysokou školu absolvovala.

 

Nepovolit založení ScioŠkoly ve Frýdku-Místku je podle našeho názoru nesprávné. Nikomu to neprospívá a řadě lidí to škodí.

 

Zklamané jsou naše děti, rozhořčení jsme my rodiče. Bere nám to naději a bourá to náš sen, že děti půjdou do školy, jakou bychom si přáli. Do školy, do které se naše děti začaly těšit. Zkuste se vžít do našich pocitů. Jak to máme říct našim dětem? Vyvolává to antipatie nejen k ministerstvu, ale i k Vám osobně, ale přirozeně to vyvolává i značnou nechuť vůči veřejným školám. I když ty za to vlastně nemohou a ani si to nezaslouží.  Ale my budeme muset děti poslat někam, kam ony nechtějí a kam ani my nechceme, aby chodily.

 

ScioŠkoly jsou dobré školy. Navíc fungují zcela v souladu se všemi předpisy. To, jak jsme se dozvěděli, minulý týden znovu potvrdila i Česká školní inspekce na dalších dvou ScioŠkolách. Obě školy hodnotí jako nadprůměrné. Proč nepovolíte další, když víte, že jsou dobré? Kolik škol má od školní inspekce nadprůměrné hodnocení? A kolik veřejných škol má hodnocení podprůměrné? Jde Vám vůbec o kvalitu vzdělávání, o děti? A Vaše vyhlášení typu „chci ty nejlepší učitele“ nebo že chcete „vymazlené školy“, jsou spíše politické sliby, které nám vůbec nepomohou. My potřebujeme děti poslat do školy teď, ne až se sliby možná, snad, někdy naplní.

 

Všichni vědí, že ScioŠkoly jsou zajímavé a inovativní a že jsou inspirací pro řadu dalších škol, a to i škol veřejných. Je v nich budoucnost. Proč ministerstvo nechce povolit další? Celému vzdělávacímu systému tak říkáte, že o žádné inovace nestojíte, že Vám i pro svět 4.0 stačí školy 1.0. Nám ne.

 

 „...dochází k propojování žáků napříč ročníky (...). Možnost volby projektů a práce v různých skupinách dává žákům jedinečnou příležitost plně rozvíjet své kompetence, především pracovní, komunikativní, sociální, k řešení problémů a k učení. Rovněž vhodně podporuje u žáků rozvoj kompetencí souvisejících s plánováním, rozvržením pracovních povinností, utvářením pracovních skupin a přijímáním sociálních rolí, sebehodnocením a vzájemným hodnocením, odpovědností za svou aktivitu.“ To jsou slova Inspekce. Pro nás jsou ScioŠkoly „vymazlené“. A to už teď.

 

Inspekce ve zprávě o ScioŠkole dál píše: „Vztahy mezi žáky a učiteli jsou přátelské, založené na vzájemném respektu. V komunikaci mezi učiteli a žáky během vyučování i o přestávkách se projevovala vzájemná důvěra a empatie. Všem žákům byla poskytována příležitost pro aktivní zapojení se do výuky. Mohli vyjádřit svůj názor, klást otázky (...), aktivně se podílet na vzdělávání (...). Příkladně byli ve většině skupin podporováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami.“ Kolik škol dělá něco takového? Máte zájem, aby to školy dělaly? Aby takových přibývalo? My rodiče chceme přesně toto.

 

Vaše dcera chodí podle všeho do dobré školy, ale ne všichni rodiče mají takové štěstí. Představte si, že by Vaše dcera měla chodit do školy, která se Vám nelíbí. Co byste udělala? Dokonce ani jako ministryně nemáte moc možností, jak to změnit. Jedině pro ni hledat jinou školu. A přesně to my děláme.

 

Potlačování ostrůvků pozitivních změn navíc jistě neprospívá ani celému českému školství. A neprospěje to ani Vám, a neprospěje to ani celé ČSSD. My jistě své roztrpčení vyjádříme ve volbách a spolu s námi i spousta našich přátel, příznivců i mnoho dalších lidí, kteří jsou v podobné situaci. V republice jsou nejspíš tisíce rodičů, kteří by rádi dali své děti do ScioŠkoly nebo podobné školy, jejichž zřizování začalo ministerstvo pod Vaším vedením házet klacky pod nohy.

 

Komu to tedy prospěje? Systému? Co to je? Nějakým dětem, nebo snad rodičům? Kterým? Ostatním školám ve Frýdku-Místku, jejichž volnou kapacitou se argumentuje, přestože se do Scioškoly hlásí děti z širokého okolí? Jak? Vždyť Moravskoslezský kraj i statutární město Frýdek-Místek vznik školy podporují, pomáhají nám, hledají řešení. Vědí snad na ministerstvu, co je dobré ve Frýdku-Místku?

 

Prospěje to snad veřejným financím? Ani to ne. Fakta jsou taková, že vznikem ScioŠkoly ve Frýdku-Místku by veřejné rozpočty ušetřily v prvním roce pěkné 2 milióny korun, půl miliónu každý další rok.

 

Vážená paní ministryně, nepovolit ScioŠkolu ve Frýdku-Místku podle našeho názoru opravdu nikomu nepomůže. Naše rozhořčení i deziluze našich dětí jsou veliké. I právo zná zásadu, že právo nemá škodit. Uplatníte ji? Máte ještě pár dní na to, věci změnit.

 

Děkujeme

 

Bc. Eva Motyková, personalista - děti: Prokop 11 let, Anežka 6 let, Alžběta 4 roky
Jana Tisančinová, PharmDr., Ph.D., klinický farmaceut – děti: Marie 8 let, Jan 9 let.
Mgr. Jiří Kubala, advokát a MUDr. Júlia Kubalová, lékařka, neuroložka – děti: Júlia 3 roky, Maria 1 rok
Martina Foldynová, živnostník v obl. ubytování a rekreace, dcera Lucie 7 let
Ivan Barabáš, JUDr. Ing., advokát a Jana Barabášová, Mgr., státní zástupce – dětí: Ondřej 8 let a Tereza 6 let
Mgr. Tomáš Chrobák, učitel – děti: Vojtěch 2 roky, Rozárka 1 rok
Marek Milata OSVČ a Bc.Milatova Lucie Specialista zamestnaneckych vztahu – dítě: Alexandr 6 let
Mgr. Veronika Púpalová, učitelka a Tomáš Púpala, elektrikář - děti: Tomáš 11 let, Tereza 7 let, Johana 6 let
Bc. Karel Cernin, jednatel společnosti Czech Investment Services a Bc. Petra Černínová – děti: Karolína 9 let
Bc. Daniela Kříž, obchodní ředitel a Bc. Roman Kříž, provozní ředitel - dítě: Oliver 8 let
Mgr. Petra Sabovčiková, lékárnice, dítě Oskar, 7 let
Mgr. Kateřina Talová, asistent pedagoga a osobní asistent - děti Kateřina 12 let, Daniela 10 let, Ondřej 5 let
Miroslav Hýbl ředitel závodu automatizace a Hana Hýblová finanční poradce a asistent pedagoga – dítě: Antonín 6 let
Ing. Eva Polomová, manažer logistiky – děti: Ondřej 4roky, Matěj 2 roky
Ing. Leopold Cudzik, SW inženýr, děti má
Petra Znišťal - obchodni referent – dítě: David 7let)
Ing. Zdeněk Hrabal a Ing. Eva Hrabalová – děti: František 7 let, Václav 5 let
Mgr. Jana Kozová, právník a Adam Švrčina, Jednatel společnosti – děti: Filip 6 let, Heřman 3 roky
Mgr. Jitka Zahumenská – dítě: Štěpán 5 let
Ing. Pavel Mlýnek, obchodní manažer – dítě: Pavla 6 let
Mgr. Marie Dinkovová, taneční lektorka a Ing. Tomáš Dinkov, IT manager – dítě: Ota 5 let
Ing. Lucie Lednik Timiopulu, povolání: pilot, manažerka a jednatelka školy paraglidingu a Tomáš Lednik, povolání: pilot, hlavní intruktor paraglidingu, trenér národní reprezentace v paraglidingové přesnosti přistání, děti: Selma 6let a Mathias 5 let
Ing. Roman Vilhelm, Ing., programátor - děti: Larisa 4 roky, Konrad 1 rok
Michaela Guznar Růžičková, jednatel společnosti a Martin Guznar, OSVČ – dítě: Filip 6 let
Adam Milata Výkonný ředitel a Petra Milatová manažer – děti: Vojtěch, Katka 5let, Albert 3 roky
Mgr. Markéta Ubíková OSVČ, konzultantka a lektorka a Ing. Stanislav Ubík, OSVČ, vývojář mobilních aplikací – dítě: František 5 let, Běla 1 rok
Kamila Kmošťáková – dítě: Michael 5 let
Bc. Radim Kahánek, projektant elektro a Mgr. Gabriela Kahánková, psycholog - děti: Martin 10 let, Bára 7 let, Jiří 4 roky
Ing. Tomáš Sabovčik, MBA – dítě: Tomáš Oskar 7 let
Mgr. et Mgr. Lenka Haluzíková, psycholog – děti: syn 9 let, dcera 7 let
Mgr. Michaela Davidová, PR a marketing manažerka – děti: Monika 5 let a Max 3 roky
Petr Závodný OSVČ - dítě: Stela 6 let

Dále svůj podpis připojili:
Martin Tollar, úředník - Martin 10 let
Blanka Chakoshpourová, terapeut - Samuel 11 let
Bohumil Auersperger, učitel - zatím bezdětný
Petra Zobačová, výtvarnice - Jan, 11 let, Jakub 8 let
Miroslava Bastova, Brand Manager - Myles, 7 let
Aleš Gabriel, web developer - Zuzana 12 let, Matouš 10 let
Petra Kročilová, projektantka - Petra, synové 8, 5 a 3 roky
Mgr. Kateřina Juřicová, učitelka na ZŠ - Viktorka 5 let, Veronika 7 let
Jana Slavíčková a Jan Slavíček, Lékařka a OSVČ - Vojtěch 14 let, Venca 11 let, Matyáš 8 let, Jakub 5 let
Irena Tutterová, OSVČ v oblasti vzdělávání - Adam, 13 let
Blanka Charvátová, učitel - Alexander, 6 let
Adéla Janoušková, státní zaměstnanec
Magda Zedková, Auditorka - Otík 7 let, Alzbětka 5 let
Tereza Kaslová, Zakladatelka lesní mš v Havířově - Vítek 6 let, Mariana 3 roky, Zoja 5 měsíců
Mgr. Anna Petráková, Výkonná ředitelka - Max, 4 roky
Mgr. Zuzana Kociánová, speciální pedagog - Jan, 6 let, Meda 4 roky
Pavla Hendrychova, Asistent pedagoga - Rozálie, 5 let
Radka Tilgnerová, grafička - Jáchym 9 let, Jonáš 5 let, Šimon 3 roky
Mgr. Michaela Davidová, PR manažerka - Monika 5 let, Max 2 roky
Kristyna Hradilkova, vedkyne
Jana Zoubková , Nákupčí - Marie 5 let a Hana 3 roky
Lydie F. Bartošová, knihovnice
Jana Železná, Učitelka japonštiny - Adam 13 let, David 9 let, Julie 6 let
Dalibor Šmíd, VŠ učitel
Jitka Holasova, Copywriterka - Samuel, 2 roky
Petr Bednář, manager - Tobiáš, 9 let, Berenika, 6let
Pavla Kafková, studentka pedagogiky
Mgr. Pavel Votruba, učitel
Zdeněk Hurák, Vysokoškolský pedagog a výzkumník
Olga Kopecká, průzkum trhu
Petra Vavrouchová, podnikatelka, blogerka
Martin Herman, President, www.afcsls.org
Barbora Sedláková, asistent pedagoga - děti: Víktor 15 let, Šimon 14 let
Tomáš Vyšohlíd, Učitel - Petr, 8 let
Jakub Hübner, teoretický fyzik
Radek Skokan , obchodní manažer - Hana 14, Radek 12
Ing. Jana Ožanová, marketingový manažer - Stela 10 let, Ondřej 8 let
Blanka Polášková, průvodkyně - Scioškola Praha 9
Blanka Richtar, Projektovy manazer - Vilem, 6 let
Iva Laliková, podporovatel
MVDr. Monika Šrubařová, veterinář - Jan 12let, Amělie 3,5 r
Míšek Stanislav, osvč - Filip , 20
Eliška Janíčková, podporovatel
Helena Šmídová, podporovatel
Eva Zákravská, Lékárnice
Magda Hořínková Švarcová, grafik, podnikatel - Ela Sofie 5 let
Gabriela Svačinová, OSVČ - Kryštof 6 let
Lenka Matoušková Dis., Pracovník v náhradní rodinné péči - Bořek - 10 let, Táňa - 8 let, Jitka - 7 let, Linda - 5 let
Eva Sauerova, Farmaceutický Specialista kvality - Alexandra, 5 let
Michaela Müllerová, účetní - Bára 10 let
Karla Dokoupilová, učitelka - Miroslav, 22 let
BcA. Hana Vicherková, grafik - Nela 7, Valdemar 4
Ing.Eva Marková, účetní - Kamilka 3 roky a Gábinka 1 rok
Tomasz Kantor, student
Daniel a Ivana Kundrákovi, automotive - Bert 13 let, Alex 5 let
Sebastian Nývlt, Student VŠ (FJFI ČVUT) - -
Mgr. Barbora Vilhelmová, lékárnice - Larisa 4 roky, Konrad 1 rok
Ing. Lenka Krobová, CEMS MIM, Projektovy manazer pro velke transformacni projekty - Anezka 3; Lukas 1
Alena Švecová, Zlatnice - Robin 10 let, Alan 5 let
Soňa Podholova , Projektová manažerka
Lucie Macášková Hejbalová, projektový manažer - Laura, 6 let
Tamara Kováčová, projektová manažerka - Fabián, 1
Dita Schwarczová, Učitelka elonomie - Kateřina 18, Petr 7 Viola 5
Martina Walkova Cudzikova, Farmaceut - Alois 10 měsíců
Marcela Blažejová, podporovatel
Veronika Rejmanova, OSVC - Karolinka, 5 let
Ludmila Miklusova, podporovatel
Bronislav Ševčík, OSVČ - Antonín Filip 5 let, Vendula 16 let
PaedDr. Soňa Nováčková, učitelka - Jakub, 4,5; Alžběta, 2
Jan Zmij, kouč
Kateřina Ševčík, vizual manager - Antonín Filip, 6let
Jiří Zelenda, patron
Lucie Orlíková, vědecký pracovník - Michael, 5 let
Mgr. Lenka Špatná, Vedoucí Centra pro rodinu Šumperk - -
Hana Janišová , Redaktorka - Dak, 6 let, Sisi 2 roky
Eva Klapka , Odborný pracovník v oblasti kultury
Jan Sýkora, ředitel školy
Martin Třináctý, průvodce v LŠ Vranovice - Viktorka 6 let, Antonie 6 měsíců
Jolanta Kovářová, Lektor
Petr Bravenec, Obchodní zástupce
Jan Čermák, Personální manažer
Eva Bidlová, žena v domácnosti - Pavla, 9 let, Rozárie, 4 roky
Dagmar Červená, OSVČ - Robin 9 let, Elen 6 let
Dana Zmátlíková, Daňová poradkyně
Mgr. A. Pospíšilová, ucitelka - Vojtěch,8
Dagmar Buková, učitelka MŠ - Filip 8 let, Adriana 5 let
Petra Haladej, Materska dovolena - Albert 1
Václava Heblikova, Manažerka - Simon 7 let
Vilém Čekajle, Konzultant
Roman Potůček, medicínský reprezentant
Silvie Jemelíková, bankovní specialista
Lucie Svačinková, Lektor AJ, personalistka - Filip, 3 roky
Tomáš Jelen, Freelancer - Antonín, 8 let
Mgr. Vladislava Muselíková, Manažerka - Vladislava 25let, Michaela 19 let, Mikuláš 8 let
Jiří Dolejš, IT specialista - zatím bezdětný
Jitka Šebestová, Analytik IT v pojišťovnictví - Rozálie 6let, Emílie 4 roky
Petra Hynčíková, novinář - Dora, 3 roky
Tereza Lengálová , Maminka - Anna 5mesicu
ing. Lucie Navrátíková, podporovatel
Simona Krejcova, rodič - Filip 12 let, Daniel 9 let
Vojtěch Vycudilík , Analytik - Eliška, 6 let a Šárka, 3 roky
Alena Menschiková , Administrativní pracovnice - Jiří 3 roky, Vojtěch 1,5 roku
Ing. Hana Pavlasová, finanční analytik - Olinka, 4roky; Eda a Jindra, 2 roky
Pavel Kunčar , Učitel
Markéta Vopavová, Ekonom - Martin 13, Petr 9
Ing. Martin Slovák, stavební inženýr
Bc.Petra Černínová, specialista back office - Karolína 9 let, Kryštof 5let
Zuzana Jurečkpová, mateřská dovolená
Ondřej kanak, rodič - Synove 4 a 8 let
Karel Kotrba, Zastupce reditele softwarove firmy - Karolína 23, Matěj 20, Jakub 7, Kryštof 5, Julie 3
Zuzana Felsberg, podporovatel
Dana Petrovská, Personalista - Vojta-8let, Honza-5 let
Zuzana Bergerová, učitelka jógy - Oskar (11), Samuel (7), Jasmína (3)
Eva Stehlíková, sociolog (v důchodu) - Vnoučata: Matěj (26), Anežka (24), Eliška (24), Matzáš (21). Jakub (18), Matěj (10), Lumír (8), Čeněk (5)
Margita Losová, manažerka PR a fundraisingu - Margita 12, Štěpán 15
Helena Kosková a Petr Kosek, OSVČ - David 10 let
Zuzana Kebrlová, obchodní referentka na MD - David 6let, Kryštof 3roky
Petra Oškerová , Architektka
Jana Holoubková, OSVČ - David, 14 let, Filip, 14 let
Marta Plecita, OSVC - 2 deti
Mgr. Lída Sirotková, VŠ učitel, nyní v důchodu
Jiří Šnábl, OSVČ - Vojta - 8 let, Honzík - 5 let
Miloslav a Petra Chytilovi, soukromý zemědělec a psycholožka - Miloslav 15let, Anna 11let, Václav 7 let, Tobiáš 3 roky
Mgr. Zdeňka Bizoňová Veličková, učitelka na rodičovské dovolené - Alžběta, 2 roky
Ing. Jana Konečná, Projektový manažer - Matěj, 6 let, Mikuláš, 4 roky
Mgr. Marcela Zajícová, rodič
Tereza Broschová, Podnikatelka
Mirka Klímová, služba lidem v oboru zkrášlování - Vyjadřuji absolutní podporu Scioškolám a pohoršení nad chováním státu proti vlastním dětem
RNDr. Veronika Turečková, Ph.D a Ing. Jan Tureček, Ph.D, rodič - Amálie 6 let, Jáchym 5 let, Prokop 2 roky
Petra Mederová, recepční - Erik 24 let, Sabina 19 let, Nikolas 7 let
Zuzana Růžičková, Ekonom, toho casu na rodicovske - Karla 4,5, Stella 19 mesicu
Ondřej Nekovář, ekonom - Klára 11 let, Lucie 9 let
Ing. Linda Brabcova, Manazerka hotelu - Marek 8let, Krystof 4,5let a Viki 1,5.
Karel Žďárek, učitel
Ing. Hana Hemerková, - Tomáš, 9 let, Ondřej, 11 let
Ing. Kateřina Vítová, OSVČ - stavební inženýr - Václav - 5let, Hana - 3 roky
Markéta Nováčková, podporovatel - děti 5 a 7 let
Pavlína Sluková Krištofová, DiS., učitelka - Vítek, 13 let a Lída, 7 let
Barbara Tranova , Sociální pracovnice - 5 dětí, 10 - 18 let
Jaroslava Schlosserova, materska dovolena - Oliver Timiopulos 6 let, Stella Timiopulu 3 roky
Bc. Daniela Rotterová, Učitelka MŠ - Vendula a Štepán 7 let, Vít 5 let
Kateřina Netušilová, RD
Vít Kresta, IT specialista - Amálka, 3 roky
Veronika Ďurinová, rodič - František 2roky
Kateřina Odstrčilová, rodič - Daniel, 10let: Dominika, 8 let
Lucie Kazdová, provozní - Elizabeth 6 let
Igor Zahradníček, manažer - Amálie, 12 let
Jitka Bordovská, učitel
Vojtěch Sys, Projektovy manazer - Vojta, 3 roky
Antonie Matějovská, Wwoofer
Petr Sehnal, učitel - Rozárka, 2 roky
Lucie Sotáková , Na rodičovské dovolené - Ema, 3 roky, Jonáš 4 měsíce
Jitka Daňková, organizační referentka
Ing. Jiří Pospíšil, Specialista Back Office - Jinřich 2 roky, Adam 8 měsíců
Blanka Gololobovová, Redaktorka - Adéla, 12 let, Alex, 7 let, David, 10 měsíců
Mgr. Jana Weisser, Manažerka - Karolína: 8 let, Tereza: 6 let
Bc. Zuzana Bolková, fyzioterapeut - Julie 3 roky, Jonatan 1 rok
Vlastimil Babka, programátor - Vojta, 5 let, Helenka, 2 roky
Lucie Marková, OSVČ - PPC konzultantka - Nela - 4 roky
Monika Bittnerová , rodič - Jakub 5 let,Julie 1rok
Ondřej Kaláb, podporovatel
Zdeněk Netušil, Project manager - Martina, 5 let, Veronika, 1 rok
Sylvie Krmníčková, administrativní pracovník
Nikol Kariková , OSVČ - Dominika
Barbora Andrlová, OSVČ
Mgr. Blanka Studená, advokátka a Ing. Jiří Studený, manažer výstavby – děti: Kryštof 7 let
Ing. Petr Meca, spolumajitel a Mgr. Veronika Mecová, zpracovatel dat – dítě: Leontýna 5 let
Ing. Daniela Baklíková, marketingový koordinátor - dítě: Anežka 8 let
 

... další podpisy budou postupně přibývat

Chcete-li se k dopisu připojit svým podpisem, můžete ZDE.
Můžete nás také podpořit na Twittru s hashtagy #ScioSkolaFM a #ValachovaDetem.

 

Kontakt pro více informací o ScioŠkole ve Frýdku: 

 

Darina Klimparová

vedení budoucí ScioŠkoly

e-mail: darina.klimparova@scioskola.cz
1. 6. 2017