Scio pomohlo dětem i Moravě

(Praha, 21. 7. 2021) Bezmála čtyři desítky žáků z rodin se znevýhodněnými sociálními podmínkami pomohla společnost Scio v průběhu uplynulého školního roku připojit k internetu a tím i k distanční výuce.

Částkou 100 tisíc korun se rozhodla společnost Scio podpořit děti ze sociálně znevýhodněných rodin tím, že jim ve spolupráci s operátorem Vodafone zajistila internetové připojení až do konce školního roku. Potřebné žáky, kteří dostali modem, i za ně bylo hrazeno internetové připojení, hledalo Scio prostřednictvím veřejné výzvy na internetu. Oprávněnost takové žádosti byla vždy ověřována přímo ve spolupráci s konkrétní školou. Nakonec se podařilo k internetu připojit bezmála 40 žáků, kteří v roce poznamenaném koronavirem a distanční výukou nemuseli řešit, že by přišli o přímé spojení se školou. „I když podle údajů ministerstva školství zůstalo kvůli pandemii mimo vzdělávací systém asi deset tisíc žáků, jsme rádi, že jsme alespoň o malou část pomohli toto číslo snížit a stejně tak nás těší, že se pro podobou pomoc rozhodla i řada dalších subjektů,“ říká Eliška Hloupá Sovová ze společnosti Scio zodpovědná za projekty pro školy. Protože se nepodařilo vyčerpat celou stotisícovou částku, která navíc díky dobrovolným dárcům narostla o dalších více než 20 tisíc, odeslalo Scio zbývající částku na Moravu na pomoc lidem stiženým tornádem.

A zde je několik reakcí zástupců škol a sociálních pracovnic, k jejichž žákům či klientům směřoval balíček s modemem i pravidelnou úhradou provozu:

  • „Modem s internetem pomohl Radkovi během náročného období, kdy nemohl být se spolužáky a zároveň se jeho rodina ocitla bez domova. Tato vaše pomoc byla jednou z prvních záblesků nové naděje v lepší zítřky.“ (Šárka K.)
  • „Vaše služba nám velmi pomohla a můj žák, kterému byla poskytnuta, se tak mohl zúčastňovat výuky. Velmi jsem ocenila vstřícný, milý přístup a rychlost s jakou jste moji prosbu vyřešili. Přesto nám všem přeji, aby se tato situace již neopakovala.“ (Miloslava L.)
  • „Velice Vám děkujeme za poskytnuté modemy potřebným dětem naší školy. Velice oceňujeme jejich kvalitu, rychlé dodání a vstřícnost všech zúčastněných. Byla radost s Vámi spolupracovat a budeme rádi za každou další možnou pomoc.“ (Petra R. )

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195
14. 2. 2022