S přípravou na přijímačky jsou žáci v lehkém skluzu

(Praha, 15. 3. 2022) Do přijímacích zkoušek na střední školy zbývá necelý měsíc, jak na ně budou připraveni letošní žáci pátých a devátých tříd naznačují tzv. Přijímačky nanečisto, které organizuje Scio.

Výsledky testů, které v rámci Přijímacích zkoušek nanečisto realizuje společnost Scio, napovídají, že žáci devátých tříd jsou na tom letos s přípravou o něco hůře než loni. Naopak u žáků 5. tříd, kteří se chystají na přijímačky na víceletá gymnázia, je z výsledků Přijímaček nanečisto stejně jako loni znát silná a nadprůměrná motivace pro zvládnutí ostrých zkoušek. Jednotné státní přijímací zkoušky, jichž se každoročně účastní okolo 90 tisíc žáků, organizuje v půlce dubna společnost CERMAT.

„U žáků devátých tříd to letos vypadá, jako by s přípravou byli v mírném skluzu. Ze srovnání jednotlivých termínů přípravných testů je ale vidět, že s blížícím se termínem zkoušek se jejich výsledky zlepšují,“ vysvětluje Lukáš Holík zodpovědný za přípravu matematické části Přijímaček nanečisto. Výkyvy ve znalostech deváťáků se přitom týkají právě matematiky, naopak úroveň přípravných testů z českého jazyka zůstává meziročně téměř beze změn. „V loňském roce, v době covidu, bylo z celkově nadprůměrných výsledků v matematických testech znát, že se zde vyčlenila skupina deváťáků a jejich rodičů, kteří přípravě věnovali zvýšené úsilí,“ poznamenává k situaci před rokem Lukáš Holík.

A co letos dělá žákům v matematice největší problémy? Zatímco loni to byl výpočet rovnic, letos lze v rámci Přijímaček nanečisto vysledovat, že se žáci „perou“ především s řešením konstrukčních úloh a úloh s tělesy, které se lze poměrně snadno doučit. Potíže jim také činí abstraktní úlohy, jako jsou úpravy výrazů nebo logické úlohy. (Ukázky problematických úloh najdete v příloze.)

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk, Scio

bbohunek@scio.cz,

+420 604 916 195

 

 

 

 

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou v roce 1995 založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být a prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – čtrnáct základních, dvě střední školu a dvě tzv. Expediční.

 

 

 

 

PROBLEMATICKÉ TYPY ÚLOH

 

Zjednodušte uvedené výrazy tak, aby neobsahoval závorky.

 

(2x – y) . (2x + y) – (2x + y)2 + 2y.(x + y) =

 

(3x + 2) . (2x - 3) - [x . (5x + 2) + (x – 2) . (x - 5)] =