Prohlášení k sobotnímu výpadku NSZ

(Praha, 8. 2. 2021) V rámci Národních srovnávacích zkoušek postihl na 660 jejich účastníků výpadek systému. Příčinou byla kolize mezi jednotlivými systémy.

Co může za výpadky spojení při řešení testů OSP/VŠP, když předchozí termín proběhl bez problémů? A proč potíže postihly jen některé účastníky? Laicky a jednou větou shrnuto, „popraly“ se mezi sebou dva systémy – na jedné straně aplikace pro řešení testů, na straně druhé internetový prohlížeč účastníků.

Po prosincovém termínu jsme připravili aktualizaci systému, která měla řešit chybu offline režimu – tedy zajistit, aby se neobjevovaly problémy v případě výpadku internetu během zkoušky. U části účastníků, jejichž zkouška sestávala ze dvou částí (testy OSP a VŠP), se to bohužel nepovedlo. Test se jim v úvodu zkoušky neuložil do prohlížeče celý a při přechodu mezi oddíly tuto situaci testová aplikace chybně vyhodnotila. Paradoxně bylo řešení problému na straně uživatele velmi jednoduché. Stačilo stisknout CTRL+F5, nebo test otevřít v jiném, oficiálně nepodporovaném, prohlížeči. To víme nyní, během zkoušky jsme však příčinu neznali. Aktualizaci jsme pochopitelně před spuštěním testovali, tuto chybu jsme však neodhalili.

Navzdory systémové chybě proběhlo v sobotu více než 7 700 zkoušek bez komplikací. Uvedenou chybu jsme zaznamenali u 660 zkoušek. To je opravdu hodně. Při přípravě zkoušek usilujeme o 100% službu uchazečům a výsledek tohoto termínu je i pro nás frustrující. Příčinu nyní známe a společně s partnerem, který pro nás aplikaci zajišťuje, pracujeme na jejím odstranění.

Ještě jednou se omlouváme.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195
14. 2. 2021