Přijímačky nanečisto napověděly, jak jsou na tom žáci se svými znalostmi

(Praha, 14. 4. 2021) Žáci, kteří se letos připravují na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy by mohli být lépe připraveni než v minulosti. Vyplývá to z výsledků Přijímaček nanečisto.

Mnozí lidé v posledních měsících předpovídají velkou vzdělávací apokalypsu, která žáky i celou společnost postihne v důsledku výjimečných opatření, jež už rok provázejí výuku. Výsledky tzv. Přijímaček nanečisto, které každoročně pořádá Scio, v tomto kontextu však přinášejí i jedno překvapivé zjištění: znalosti českého jazyka a matematiky u českých páťáků a deváťáků, kteří se budou hlásit na gymnázia (případně víceletá gymnázia) a střední školy, nejenže nejsou horší než v uplynulých letech, ale jsou dokonce lepší. Zároveň je však třeba hned v úvodu zdůraznit, že výsledky nelze vztahovat na znalosti všech žáků, ale pouze těch, kteří se připravují na středoškolské studium. Tato zjištění tedy nijak nevylučují, že existují skupiny žáků, na které mají problémy se zajištěním výuky v posledním roce velmi negativní dopad.

Srovnáme-li výsledky identických testů tzv. Přijímaček nanečisto, které dělali žáci pátých tříd na konci března 2018, s těmi, které absolvovali letos začátkem dubna, pak v případě českého jazyka vidíme, že před třemi lety bylo průměrné dosažené skóre 32,5 z 50 možných, zatímco letos činí 36,6. To by znamenalo zlepšení o více než 10 %. Nepatrné zlepšení vidíme i u deváťáků: 30,9 vs. 31,7 bodů. Ještě výraznější je pak zlepšení v matematice. Zde se žáci z pátých ročníků posunuli z průměrných 34,2 na 39,9 bodů a žáci z devátých ročníků 16,6 na 21,6. Podobného zlepšení dosáhli žáci i v dalších dvou sledovaných termínech Přijímaček nanečisto.

K výsledkům je třeba poznamenat, že kromě zaměření na budoucí studenty gymnázií a středních škol mohou obsahovat i další zkreslení. Zatímco v březnu 2019 úlohy řešilo zhruba 1200 páťáků a 800 deváťáků, letos se dubnového termínu účastnilo přes 400 páťáků a necelých 300 deváťáků. Rozdílné jsou i podmínky samotného testu. Zatímco před třemi lety probíhaly Přijímačky nanečisto prezenční formou, letos měly podobu online testů. Zároveň účastníci dostali na řešení matematických úloh o 15 minut více (podobně jako tomu bylo loni při ostrých přijímačkách), v případě českého jazyka se pak mohli řešení věnovat o 10 minut déle. To vše může pomoci dosáhnout lepších výsledků těm žákům, kteří snadno podléhají stresu. Zároveň to ale nijak nesnižuje fakt, že si v dostatečné míře osvojili požadované znalosti, které je potřeba mít k vyřešení úloh.

„Zlepšení skóre, které je zvlášť zřejmé v případě matematiky, je ovšem natolik významné, že jej nelze vysvětlit jen těmito vnějšími vlivy. Jedním z vysvětlení může být i fakt, že žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, patří zpravidla k těm, kteří spolu se svými rodiči kladou na vzdělávání a soustavnou přípravu větší důraz. Letošní nestandardní školní rok a celková nejistota se pak u nich mohly projevit i tak, že školní přípravu vzali více do vlastních rukou,“ říká k výsledkům testování Lukáš Holík z přípravného týmu Přijímačky nanečisto společnosti Scio. Zároveň ale dodává, že přesnější interpretace těchto výsledků by vyžadovala podrobnější zkoumání.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195
19. 4. 2021