Ke studiu Expediční střední ScioŠkoly stačí online připojení a pořádné boty

(Praha, 19. 5. 2021) V září otevře nová Expediční střední ScioŠkola. Naváže tak na 1. Střední ScioŠkolu a přesně po roce i na obdobný typ základní školy, která během pandemii zdvojnásobila počet svých žáků.

Zájem o Expediční základní ScioŠkolu otevřenou v tomto školním roce byl tak velký, že Scio nyní otevírá i její středoškolskou variantu, a to v oboru gymnázium. Expediční škola kombinuje prezenční a distanční výuku, kdy se žáci několik týdnů věnují online vzdělávání v pohodlí doma, poté společně odjíždí na zhruba týdenní expedici, výpravu či exkurzi. Předpokladem je, že Expediční střední ScioŠkola zahájí v počtu 20-30 žáků, postupně by se měla rozrůst až na celkových 100 žáků. Na základě zkušeností z Expediční základní ScioŠkoly a 1. Střední Scioškoly lze předpokládat, že tento typ studia budou volit studenti, kteří chtějí získat kvalitní vzdělání, mít při tom vysoký stupeň autonomie a zároveň nemuset řešit každodenní dlouhé dojíždění nebo internátní bydlení. Vysokou flexibilitu spojenou s online výukou využijí např. i sportovci a další studenti s potřebou individuálního studijního plánu nebo ti, kdo se v lavicích nudí a touží po vzdělání reflektujícím jejich potřeby a individuální zaměření. Škola sice poskytuje všeobecné vzdělávání, ale také umožňuje studentům věnovat se šířeji oblastem studia, podle vlastní volby.

„Náš koncept propojuje výhody online výuky s intenzivními zážitky a společně stráveným časem na expedicích. Projekty, kterým se věnujeme v online prostředí, logicky propojujeme s místy, kam posléze vyrážíme na expedice, a tak jdou získané znalosti a informace ruku v ruce s konkrétními zážitky z navštívených míst. Tento koncept funguje prvním rokem na Expediční základní ScioŠkole – pro děti 4.-9. ročníku – a velmi se osvědčil. Proto jsme se rozhodli v podobném duchu navázat i se střední školou“ říká Jon Šotola z vedení ScioŠkol.

Právě Expediční základní ScioŠkola zahájila svůj provoz loni v září a již v té době čerpala z poznatků z distanční výuky, kterou školy pod vlivem koronavirové pandemie poprvé zažily na jaře 2020. Navzdory omezeným možnostem pořádat plánované expedice se tak bylo možné vyvarovat mnoha chyb, kterých se při přechodu na nucenou online výuku dopouštěla řada škol (nejednotná komunikační platforma, přetěžování žáků, chybějící koordinace mezi pedagogy apod.). I když nebývá zvykem měnit školy v průběhu roku, i díky tomuto nastavení se počet žáků základní Expediční ScioŠkoly více než zdvojnásobil.

Expediční střední ScioŠkolu je možné studovat odkudkoliv v České republice a nastoupit lze do 1., 2. a 3., ročníku, přijímací zkoušky mají formu pohovoru. Studium bude zakončeno „státní“ maturitou z českého jazyka, a dále dle výběru z cizího jazyka nebo matematiky. „Školní maturitu plánujeme ve formě ročníkové práce, kdy si student vybírá téma podle vlastní volby. Může tak být skvělou přípravou na vysokou školu,“ říká Martin Pietraszek, ředitel nově vznikající Expediční střední ScioŠkoly a dodává: „Výuku nerozdělujeme na jednotlivé předměty, ale témata se snažíme propojovat v rámci projektů. V online výuce kombinujeme přednášky, workshopy, projekty, i samostudium, protože každá forma pomáhá naučit se něco jiného.“

Více na https://expedicni-stredni.scioskola.cz/

 

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, již 25 let přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá také vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být. Prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz Scio již 10 let pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost. Společnost také provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – jedenáct základních, jednu střední školu a dvě tzv. Expediční.

 
16. 6. 2021