Tiskové zprávy a aktuality

Přehled našich tiskových zpráv. Zajímá vás konkrétní téma nebo oblast vzdělávání? Dejte nám vědět.

 

Od září chodí děti už do čtyř ScioŠkol

08. 09. 2016
V září letošního roku slavnostně zahájily školní rok hned čtyři ScioŠkoly. Uvítaly všechny děti, jejichž rodiče se rozhodli pro vzdělávání v pohodě a v souladu s moderními poznatky kognitivních věd. Zahájení se mimo rodičů a dětí účastnili také zástupci měst, městských částí, vysokých škol, parlamentu, okolních škol i mnozí další, kteří inovativní vzdělávání podporují.

Otevíráme tři nové ScioŠkoly

25. 08. 2016
Společnost Scio působí v oblasti vzdělávání už více než 20 let. Rok existence má za sebou první ScioŠkola na Praze 11, inovativní základní škola, která si klade za cíl připravit děti na život v rychle se měnícím světě. Po roce jejího úspěšného fungování se otevírají další tři ScioŠkoly, na Praze 9, v Brně a v Olomouci. Na slavnostní zahájení jsou zváni zástupci médií, kteří se zajímají o inovativní vzdělávání a chtějí se o školách dozvědět více.

Komunikaci ve Scio vede Markéta Majerová

03. 08. 2016
Novou tiskovou mluvčí Scio je od srpna Markéta Majerová.

Životní styl uchazečů a NSZ v roce 2015/16

23. 06. 2016
Kolik uchazečů se zúčastnilo Národních srovnávacích zkoušek na VŠ? A jaký je jejich životní styl a očekávání?

Inovátorům ve vzdělávání dáme milion na projekt

04. 05. 2016
Víme, jak je vzdělávání důležité, věnujeme se hledání nových cest, jak ho podpořit. Protože se zaměřujeme na vzdělávání inovativní, rozhodli jsme se vůbec poprvé podpořit odvážné a inovativní projekty lidí zvenku. Chceme podpořit projekty podporující vzdělávání dětí a jejich rodičů nebo cílené na pomoc pro žáky a školy. Ty nejlepší podpoříme v našem novém projektu Rozjeď to v #EDUkejšn v prvním roce až milionem korun.

Přilákejme k pedagogice studenty, které by bavilo učit

03. 05. 2016
Výsledky průzkumu mezi uchazeči o studium VŠ a studium pedagogiky.

Odpolední ScioŠkola umožní dětem zažít prostředí svobodného vzdělávání

08. 03. 2016
Výzkum Perfect Crowd, s.r.o. & EduIn: Diplom nestačí: report z výzkumu, 2016 popsal mimo jiné vlastnosti, které dopomohly úspěšným lidem k jejich úspěchu. Jsou to komunikativnost (29 %), ochota se neustále vzdělávat (29 %), píle (27 %), zapálení (26 %) a schopnost mít vizi (23 %). Tyto vlastnosti často klasická škola nerozvíjí, někdy jde i proti nim. Společnost Scio proto připravila vzdělávací program, který učí děti učit se, oceňuje jejich úsilí a snahu a podporuje zapálení a zájem o svět. Odpolední ScioŠkola nabízí dětem možnost rozvíjet se při společné práci na projektech.

Nechte děti číst, co je baví

26. 02. 2016
Článek v Lidových novinách „Vinnetoua nahradil Poseroutka. Vyrůstá první generace dětí, která čte jiné knihy“, dle kterého si učitelé češtiny stěžují, že děti málo čtou, musel nadzvednout každého, kdo nezamrzl v minulém, či dokonce v 19. století. A ohrazují se i mnozí učitelé češtiny. „V naší škole na rozvoji čtenářské gramotnosti dlouhodobě intenzivně pracujeme. Ale po nákupu současné dětské literatury v rámci čtenářských dílen mohu potvrdit, že jsou děti více motivované, čtení je baví a na hodiny se těší,“ říká Mgr. Iveta Vostrá z 2. základní školy Rakovník.

Nejlepší slovenští studenti utíkají do ČR

22. 02. 2016
Vzdělávací společnost Scio realizovala v říjnu a listopadu 2015 plošné testování obecných studijních předpokladů na slovenských středních školách. Součástí testování, jehož se zúčastnilo celkem 5476 studentů, byl i dotazník. Ten mimo jiné zjišťoval, zda studenti chtějí na VŠ na Slovensko nebo do České republiky a z jakých důvodů.

Komplet na rozvoj emoční inteligence se osvědčil, vychází pokračování

12. 11. 2015
Společnost Scio vydala volné pokračování kompletu Emušáci na rozvíjení emoční inteligence dětí Ferda v tom zase lítá. Podnětem k vytvoření pokračování byl úspěch loni vydané sady, kterou ke vzdělávání dětí v oblasti emocí využívají a doporučují nejen rodiče, ale také učitelé a psychologové.

Podle uchazečů jsou nejlukrativnější právnické obory

29. 09. 2015
Podle dotazníkového šetření společnosti Scio očekávají nejvyšší mzdy uchazeči o studium na VŠ v právnických oborech, nejvyšší šanci na uplatnění v medicínských oborech. Ve školní výuce by ocenili rozvoj silných stránek. Tři čtvrtiny z nich plánují dlouhodobě vycestovat, více než polovina si plánuje vzít hypotéku.

Existuje škola bez vysvědčení, učitelů a tříd? Ano! A od září do ní nastoupí první žáci. Více

29. 06. 2015
Více než sto dětí z Prahy a okolí letos obdrží své poslední „klasické“ vysvědčení. V září totiž nastoupí do ScioŠkoly, kde známky nejsou, místo učitelů mají průvodce a místo tříd společné „koleje“. Dětem se tak otevírá zcela nový svět výuky založený na rozvíjení dovedností, svobodě a chuti k učení, samostatnosti a odpovědnosti. V

Vyhlášení počítačové vzdělávací hry roku 2014

06. 03. 2015
Společnost Scio vyhlásila 1. března vzdělávací hrou roku 2014 videohru Valiant Hearts: The Great War. Mezi nominovanými byly mimo jiné např. hry MouseCraft nebo The Talos Principle. Do hlasování se zapojili dětští a vývojoví psychologové, pedagogové a odborníci na počítačové hry z webu JakouHru.cz, který hodnotí hry z hlediska vzdělávacího potenciálu.

Českými školami zní angličtina

27. 01. 2015
Od začátku listopadu budou v převážně menších a malotřídních českých školách působit tzv. školní asistenti, kteří do nich míří s jasným cílem: zvýšit jazykovou vybavenost. V rámci projektu Ianua Linguarum Reserata (zkráceně Janička) byli vybráni Britskou radou z uchazečů z celé Evropské unie. Pro školy představují velký přínos pro rozvoj angličtiny v jejich každodenní činnosti, který by si ze svých omezených prostředků nemohly dovolit. Školní asistenti jsou od 22. října zaměstnanci Britské rady. Projekt nezatěžuje školy administrativní či finanční zátěží a tím pádem mohou potenciál školních asistentů využít naplno. Mgr. Lenka Proschková, ředitelka do projektu zapojené základní školy v Čechticích, k tomu říká: „O rodilého mluvčího usilujeme již 10 let a asistent se prostě nenašel.“

Neznámkujeme, ale hodnotíme

27. 01. 2015
Společnost Scio v rámci projektu ESF připravila pro školy komplexní hodnoticí nástroj, který mapuje vzdělávací cestu každého jednotlivého žáka. Svůj pokrok mohou žáci, jejich učitelé i rodiče sledovat na mapách učebního pokroku (MUP) v těchto šesti předmětových oblastech: matematická, čtenářská a přírodovědná gramotnost, český a anglický jazyk, společenské vědy.

Otazníky nad státnímu přijímacími zkouškami na SŠ

27. 01. 2015
Ministr Chládek na pondělní tiskové konferenci oznámil, že jednotné přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia budou od roku 2016 povinné. Kolem celého plánu se ale vznáší řada otazníků, na které p. Chládek nechce nebo nemůže odpovědět. Hrozí tak, že jednotné přijímací zkoušky skončí ještě ve větších problémech, než jaké přinesla státní maturita.

Nejlepší slovenští maturanti se chystají studovat v ČR

27. 01. 2015
Počet zahraničních studentů na vysokých školách v ČR stále roste, největší část tvoří uchazeči ze Slovenska. Přichází hlavně za studiem IT, lékařských oborů a ekonomie. Očekávají vyšší kvalitu výuky a uplatnění po studiu. Nejvíce jich je v Brně, Praze a Olomouci.

U ranní kávy se debatovalo, zda mají rodiče hlídat děti při práci s počítačem

27. 01. 2015
Káva, kobliha a diskuse. To jsou pravidelná setkávání s názvem Káva a vzdělávání pořádané společností Scio v Karlíně. Tentokrát se věnovalo dětem - jejich vztahu k technologiím a postoji rodičů. Nejdiskutovanější se stala otázka, zda má být rodič hlídačem, či průvodcem dítěte světem technologií a vzdělávání.

Aj štvorkár sa môže uplatniť na vysokej škole, dôkazom sú výsledky testu študijných predpokladov

10. 12. 2014
Známky v škole vypovedajú o reálnych kvalitách žiakov len málo, pretože ich ovplyvňuje množstvo subjektívnych aspektov. Testovanie študijných predpokladov podáva oveľa objektívnejšie obraz o skutočných schopnostiach budúcich vysokoškolákov. Vyskúšali si ho aj slovenskí stredoškoláci. Ako dopadli?

Známky jsou zatíženy měřítkem učitele, OSP nespravedlnost srovnává

02. 11. 2013
Ačkoliv přijímací zkoušky na střední školy proběhly bezmála před půlrokem, teprve na začátku září, s nástupem žáků do škol, bylo možné přijímací řízení definitivně uzavřít. Díky dodatečným informacím o ZŠ, z nichž uchazeči pocházeli, a o SŠ, kam byli přijati a kam nakonec nastoupili, přichází společnost Scio se zjištěními, která mají širší platnost a v mnoha případech narušují obecné představy o přechodu mezi základní a střední školou.

Oeconomica je hra(čka)

16. 10. 2013
Vzájemná spolupráce společnosti Scio, vývojářům her z Loris Games a prestižního Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dala vzniknout unikátní deskové hře Oeconomica. Trh vytváří herní prostředí a základní ekonomické principy tvoří zároveň principy hry, což vede k jejich pochopení. Oeconomica je určena všem od 12 let nahoru, školám i rodinám. Má za cíl podporovat ekonomickou gramotnost i chuť k vlastnímu podnikání.

Známky jsou zatíženy měřítkem učitele, OSP nespravedlnost srovnává

15. 10. 2013
Ačkoliv přijímací zkoušky na střední školy proběhly bezmála před půlrokem, teprve na začátku září, s nástupem žáků do škol, bylo možné přijímací řízení definitivně uzavřít. Díky dodatečným informacím o ZŠ, z nichž uchazeči pocházeli, a o SŠ, kam byli přijati a kam nakonec nastoupili, přichází společnost Scio se zjištěními, která mají širší platnost a v mnoha případech narušují obecné představy o přechodu mezi základní a střední školou.

Webový portál pomůže rozvoji měkkých dovedností u dětí

09. 10. 2013
Webový portál DRUHÁ NOHA vytvořila společnost Scio především proto, aby upozornila na opomíjenou oblast měkkých dovedností a na jejich důležitost pro život. Jedná se hlavně o dovednosti, díky kterým si děti dokážou poradit v problémových situacích, dovedou spolupracovat a pracovat s pocity svými i druhých lidí. Tyto dovednosti se dají rozvíjet stejně dobře jako jakékoliv jiné a navíc jejich trénink může být pro děti zábavou, když se ví, jak na to.

Středoškolská zkouška pro 21. století: um21

27. 08. 2013
um21 je prototypem závěrečné středoškolské zkoušky, která odráží větší míru znalostí a dovedností, které dohromady tvoří to, čemu říkáme vzdělání. Od modelu „znalostní otázka – potítko – encyklopedická reprodukce naučeného“ staví maturanta před problém řešitelný prostřednictvím znalostí v daném oboru (např. matematika, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, biologie), ale zároveň také pomocí informací, které jsou ve 21. století shromažďovány prostřednictvím elektronických zdrojů.

Výzkum: vztahy českých žáků k okolí, vliv mediální reality

28. 05. 2013
Společnost Scio uskutečnila v rámci projektu Multipolis výzkum zaměřený na posotje žáků k etnikům, k ostatním spolužákům na základě jejich vzhledu a povahových vlastností a na jejich vnímání informací zprostředkovaných médii.

Startuje čtvrtý ročník Prezentiády, soutěže nejenom o prezentování

02. 04. 2013
Skvělá atmosféra, týmová spolupráce, zlepšení jazykových schopností. To vše a ještě mnohem více nabízí Prezentiáda, celorepubliková prezentační soutěž, která odstartovala 26. února. Nejlepší středoškolské týmy ze všech krajů se na závěr utkají v dubnovém celorepublikovém finále.

Analýza rozvoje klíčových kompetencí na českých ZŠ

30. 01. 2013
Klíčové kompetence mají reprezentovat to, co si děti odnesou ze školy do svého praktického života. Společnost Scio zveřejňuje vůbec první analýzu této oblasti vzdělávání.

Srovnání výsledků vzdělávání mezi lety 2009 a 2012 na základních školách

11. 12. 2012
Reakce na zveřejnění výsledků mezinárodního srovnání TIMSS 2011

Priority, motivace a kvalita uchazečů o studium na VŠ

18. 10. 2012
Jaký je ve skutečnosti zájem o technické obory? Jací uchazeči chtějí studovat učitelství? Hrozí ČR "španělský syndrom"?

Srovnání výsledků testů žáků základních škol v letech 2005-2011

13. 09. 2012
Analytická zpráva společnosti Scio.

Panuje na základních školách pohoda?

27. 06. 2012
Představujeme výběr nejzajímavějších zjištění z dotazníkového šetření Pohoda, které probíhalo na druhých stupních základních škol. Cílem bylo zkoumání postojů žáků a učitelů a celkového klimatu školy. Získaná zjištění dávají dobrou představu např. o tom, jaký mají žáci vztah ke svému učiteli nebo jestli se ve škole cítí bezpečně.

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005-2011 z projektu VEKTOR

22. 05. 2012
Dne 22. 5. 2012 se konala tisková konference k výsledkům analýzy vzdělávání na českých SŠ.

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

22. 02. 2012
Test čtenářské gramotnosti byl v roce 2011 součástí projektu PRO23 pro střední školy. Testování probíhalo od 16. 3. do 13. 4. 2011, a to pouze on-line formou, zúčastnilo se ho 14 259 žáků na 176 školách. Společně s testem žák mohl dobrovolně vyplnit dotazník, jehož otázky se zabývaly postojem žáka ke čtení a četností jeho různých čtenářských a volnočasových aktivit. Navíc dotazník obsahoval údaj o pohlaví žáka a identifikaci jeho třídy a čísla ve třídě.

Predikce úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze testem OSP

16. 11. 2011
Společnost Scio připravila v těsné spolupráci s Národhospodářskou fakultou VŠE v Praze analýzu zkoumající, do jaké míry je test OSP schopen předvídat studijní úspěšnost přijatých uchazečů.

V Praze proběhne velká mezinárodní konference odborníků na testování

06. 09. 2011
Na konci září (28. - 30. 9. 2011) se v Praze koná konference evropské divize organizace The Association of Test Publishers (ATP, E-ATP), jednoho z největších světových sdružení spojujícících všechny aktéry testování ve školách, od firem vyvíjejících testy, přes neziskové organizace angažující se v této oblasti až po tvůrce vzdělávací politiky.

Záchrana odborného školství, nebo likvidace české konkurenceschopnosti?

24. 06. 2011
Společnost Scio na tiskové konferenci představila výsledky studie "Více učňů prosperitě naší země nepomůže" zabývající se údajnou nutností zvýšit počet středoškolských absolventů odborných, zejména učňovských škol. Studie reaguje na opakovaná prohlášení ministr Dobeše o odborném vzdělání.

Korelace OSP se SAT, GRE a TSA

12. 05. 2010
Společnost Scio pracuje na studii, která zkoumá vztah mezi výsledky dosaženými v testu OSP a v zahraničních testech jako General Record Examinations (GRE), SAT Reasoning Test, American College Testing a Thinking Skills Assessment (TSA).

Srovnávací analýza OSP a IQ

12. 05. 2010
Test Obecné studijní předpoklady není IQ test, prokázala studie. Korelace mezi výsledky testů není vysoká a přestože lze sledovat trendy vedoucí k tomu, že lidé s vyšším percentilem v OSP mají předpoklad také s lepším výsledkem řešit test IQ, existuje celá řada extrémních případů, který tento trend nepotvrzují.