Národní srovnávací zkoušky budou v prosinci jen online

(Praha, 3. 11. 2020) Národní srovnávací zkoušky (NSZ), které nahrazují či doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku, se v prosincovém termínu uskuteční pouze v online podobě. Společnost Scio, která zkoušky organizuje, tak reaguje na nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci. Ve zbylých pěti termínech se zkoušky uskuteční jak v online, tak prezenční podobě.

První letošní termín NSZ se uskuteční již 12. prosince, zájemci se k němu mohou přihlašovat do 26. listopadu. „Rozhodli jsme se, že nechceme dál držet účastníky v nejistotě, zda se prezenční forma zkoušky uskuteční. Proto jsme o čistě online variantě prosincového termínu rozhodli s předstihem, aby to studenti mohli zohlednit při přihlašování ke zkouškám,“ vysvětluje Martin Drnek, který projekt NSZ vede.

Za předpokladu, že to vládní protiepidemiologická opatření nevyloučí, uskuteční se zbylých pět termínů zkoušek, které se budou konat od února do května, prezenčně i online. V případě prezenčních zkoušek je společnost Scio připravena reagovat na aktuální situaci například snížením kapacit účastníků ve třídách nebo školách.

Funkčnost online testování si Scio ověřilo již v loňském školním roce, kdy se v této podobě uskutečnily tři řádné a jeden mimořádný termín NSZ. Celkově zkouškami prošlo téměř deset tisíc účastníků, naprostá většina z nich bez technických potíží. „Nejčastěji problémy souvisely s tím, že uchazeči použili nesprávný internetový prohlížeč nebo si s předstihem neprošli vstupní test, který by případné technické potíže odhalil. V letošním školním roce proto bude vstupní test neboli onboarding povinný,“ doplňuje Drnek.

K zajištění spolehlivého testovacího rozhraní se Scio opět spojilo s australskou společností Janison, která se online testováním dlouhodobě zabývá. Účastníky čekají poměrně přísná opatření, připravit se musejí například na vzdálený dohled po celou dobu vyplňování testu pomocí webkamery, mikrofonu, zaznamenána bude i jejich aktivita na počítači v průběhu celého testu (tzv. proctoring).

Tyto záznamy jsou následně hodnoceny umělou inteligencí, o regulérnosti zkoušky však vždy nakonec rozhodují školení pracovníci Scio, kteří podezřelé situace vyhodnocují. Test je možné vyplňovat na většině novějších PC/MAC s připojením k internetu (prohlížeč Google Chrome). Lze ho přizpůsobit i uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Z účastníků, kteří si loni mohli zvolit mezi prezenční či online variantou zkoušky, si zkoušku z domova zvolilo 19 % z preventivních důvodů. Dalších 17 % účastníků uvedlo, že považují řešení testu v online prostředí za příjemnější, 10 % účastníků pak online formu zvolilo, protože se nacházeli mimo ČR.

_________

Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou kritériem pro přijetí na vysoké školy, letos je využívá více než 80 fakult v Česku i na Slovensku. NSZ je v každém školním roce možné absolvovat až šestkrát, počítá se jen nejlepší výsledek. Loni se zkoušek účastnilo téměř 21 tisíc uchazečů. V rámci NSZ lze absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP), test ze Základů společenských věd, test z Matematiky a testy z dalších sedmi předmětů. Každá fakulta dle vlastních preferencí sama určí, jaké testy musejí její uchazeči splnit a které termíny NSZ bude uznávat.

Kontakt pro média

 

Bohuslav Bohuněk, manažer komunikace Scio,

bbohunek@scio.cz,

604916195

Za NSZ Sabina Netrvalová, s

netrvalova@scio.cz

737 683 743

 

 

O společnosti Scio

Společnost Scio, kterou založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, již 25 let přináší inovace do vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím řízení. Scio se zabývá vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy pro prevenci šikany Nenech to být. Prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz Scio již 10 let pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost svých žáků. Společnost také provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – jedenáct základních, jednu střední školu a jednu tzv. Expediční Scioškolu.

 

 

 
17. 3. 2022