Aplikace pomůže učitelům se psaním slovních hodnocení

(Praha, 6. 5. 2021) Scio přichází s aplikací, která učitelům výrazně ulehčí přípravu vysvědčení formou slovního hodnocení. Obsahuje více než 2 000 hodnotících vět a lze s ní snadno ohodnotit žáky všech ročníků základní školy.

Společnost Scio vyvinula aplikaci hodnoceni.scio.cz, která učitelům pomůže překonat obavy ze slovního hodnocení a zároveň značně usnadní jeho přípravu. Učitel nemusí sám vymýšlet obsah hodnocení, protože v aplikaci najde připravené formulace (kritéria), jež obsahově pokrývají výstupy všech ročníků základní školy. Nemusí ani hlídat odpovídající náročnost formulací, protože jejich nabídka se přizpůsobí danému ročníku. A pochopitelně se nemusí ani obávat, že by se ve svých hodnoceních opakoval nebo mu došla inspirace, protože nabídka pomocných slov dává dostatečně velký prostor pro vlastní kreativitu. Zároveň se ale hodnotitel nemusí ani bát, že by tvorbou posudků trávil dlouhé hodiny, protože hodnocení sestaví v několika jednoduchých krocích (resp. na několik kliknutí).

Využívat na vysvědčení zejména slovní hodnocení, případně známky doplněné slovním hodnocením, doporučovalo v prvním pololetí přímo ministerstvo školství. Podobně ministr Robert Plaga opakovaně vyzývá školy, aby v době distanční výuky namísto známek upřednostňovaly slovní hodnocení. Jednou z hlavních překážek, proč jej školy více nevyužívají, jsou přitom chybějící zkušenosti a obava, že učitel slovní hodnocení nezvládne. Dalším důvodem je vyšší časová náročnost ve srovnání s jednoduchým známkováním. „Aplikace hodnoceni.scio.cz pomáhá učitelům překonat obě tyto bariéry. Jednoduchý systém učitele provádí jednotlivými předměty, hodnotícími kritérii a úrovněmi osvojení znalostí či dovedností žáka. Na základě zvoleného výběru pak aplikace navrhne slovní hodnocení, které si může každý učitel dále upravovat. Zatímco nyní někteří pedagogové říkají, že jim ohodnocení jednoho žáka zabere i hodinu, s aplikací vše trvá zhruba deset minut,“ říká Eliška Hloupá Sovová z týmu, který aplikaci vyvinul.

Hodnocení se opírá o požadavky „Rámcových vzdělávacích programů“ definované MŠMT a s pomocí aplikace se učitelé vyhnou některým obvyklým chybám, které by jim jinak hrozily. Typické jsou například subjektivní hodnocení a pochvaly či kárání vztažené ke konkrétnímu žákovi, tedy např. „toto pololetí jsi mi, Aničko, dělala velkou radost“ (příklady správného a nesprávného hodnocení najdete v příloze na konci tiskové zprávy).

Aplikace hodnoceni.scio.cz umožňuje hodnotit žáky v matematice, českém, anglickém a dalším cizím jazyce (slovní hodnocení se v drtivé většině případů vztahuje právě k těmto třem předmětům) a také zařadit do hodnocení klíčové kompetence. I když použití aplikace svádí k představě unifikovaných hodnocení, ve skutečnosti dává možnost individualizovat hodnocení každého žáka přesně podle jeho konkrétních studijních výsledků. Dohromady aplikace obsahuje přes 2000 hodnotících vět, přičemž navržený obsah lze dále libovolně upravovat a doplňovat. Finální text je pak možno ukládat a dle potřeby kopírovat do školního systému. Aplikace je zároveň navržena jako živý produkt, který bude rozvíjen podle dalších požadavků.

Kontakt pro média

Bohuslav Bohuněk

bbohunek@scio.cz,

604916195

 

Příloha

Jak by nemělo vypadat slovní hodnocení:

  • Jsi šikovná holčička, která tenhle rok skvěle zvládla, musím tě pochválit.
  • Jsi hodný a bystrý kluk a letos jsi mi hlavně v českém jazyce dělal velkou radost. Tvé čtení je příkladné a také s pravopisem patříš k nejlepším.
  • Myslím, že máš v angličtině ještě velké rezervy. Bylo by dobré, abys byl aktivnější. Při distanční výuce se ti nechce zapojovat, nepřipravuješ se dostatečně.
  • Mrzí mě, že se víc nesnažíš. Je vidět, že tě matematika nebaví. Měl bys doma víc počítat, aby ses posunul dopředu.
  • Při čtení jsi pomalá a děláš hodně zbytečných chyb. Škoda, že tě nezajímají knížky, ale je dobré, že čteš alespoň články na internetu..
  • Matematika ti jde, a protože jsi soutěživý, při počítání patříš k nejrychlejším ve třídě. Bohužel proto i často chybuješ.

Příklady správných slovních hodnocení:

  • Připravuješ se pravidelně na distanční výuku a úkoly odevzdáváš včas. Umíš si čas vhodně zorganizovat. Dodržuješ pravidla online výuky.
  • Oceňuji, že aktivně předcházíš konfliktům, a když se vyskytnou, snažíš se je vyřešit klidně a ke spokojenosti všech stran. Respektuješ zkušenosti, přesvědčení a názory druhých. Vážíš si jejich hodnot a čerpáš z toho. Zvládneš se vyjadřovat před publikem.
  • Čteš plynule, většinou se správnou a pečlivou výslovností. Z větší části rozumíš tomu, co čteš, a vnímáš význam jednotlivých slov a vět. Zeptáš se, když je ti něco nejasné. Zdůvodníš, proč se ti něco v textu líbí/nelíbí, a samostatně vyhledáš důkazy pro svá hodnocení v přečteném textu.

Postřehy testujících pedagogů

“Aplikace pro slovní hodnocení obsahuje všechno učivo a kompetence daného vzdělávacího období, takže je jen na mně, na učiteli, co vyberu, co konkrétně chci u žáků hodnotit. Aplikace mi zároveň pomůže udržet jednotnou formu hodnocení pro všechny žáky. Vygenerované formulace pak mohu ještě opravit nebo hodnocení doplnit, s čímž mi pomůže i škála aktivních sloves, která jsou pro slovní hodnocení nezbytná. Oceňuji, že mi aplikace usnadní a zkrátí práci při slovním hodnocení, a přitom ho mohu vytvořit poctivě.” (Jana Šváchová, učitelka ZŠ Rakovník, 1. stupeň)

“Pro mě je tato aplikace velkým pomocníkem při tvoření slovního hodnocení, kterému dávám přednost před běžnou klasifikací, obzvlášť nyní v distanční výuce. Je objektivnější, spravedlivější, zajišťuje žákovi i jeho rodičům mnohem větší informovanost a mně jako učiteli hlubší poznání žáka. Aplikace pro slovní hodnocení je z mého pohledu jednoduchá a uživatelsky příjemná a současně komplexní. Nezaměřuje se pouze na výkon žáka, ale hodnotí jeho schopnosti, dovednosti, přístup k učení apod. Zaměřuje se na popis konkrétních výstupů, kterých žák již dosáhl, a ukazuje mu, v čem se na své cestě k cíli posunul.” (Iveta Vostrá, učitelka ZŠ Rakovník, 2. stupeň)

“Napsat dobré slovní hodnocení pro mě vždy bylo časově náročné. S aplikací od Scio to dokážu mnohem rychleji a se svědomím dobře odvedené práce. Díky jasně definovaným kritériím pro hodnocení i popsaným tématům učiva se nebojím, že bych na nějakou část zpětné vazby pro žáka zapomněla. Tam, kde je to zapotřebí, bez problémů připojím vlastní komentář a upravím tak, aby bylo hodnocení individuální.” (Klára Vakočová, učitelka ZŠ Opařany, 1. stupeň)
12. 5. 2021