Průvodce do Střední ScioŠkoly v Praze 8

Hledáte novou životní výzvu? Pracujete rádi s mladými lidmi? Je vám blízká oblast vzdělávání? Baví vás tvořit něco nového? Vítáte svobodu? Chcete přinést své nápady, podílet se na chodu střední školy, do které byste i vy rádi chodili? Pak je to práce pro vás.

V září 2018 jsme otevřeli první Střední ScioŠkolu. Dáváme mladým lidem možnost převzít kontrolu nad vlastním učením a stát se zralou osobností. Nedohlížíme, ale vnímáme jejich potřeby, nesměřujeme je, ale pomáháme jim zorientovat se v jejich vlastních plánech. Nepřednášíme mase, ale poskytujeme každému individuální podporu. Společnými silami průvodců a studentů tvoříme prostor pro zážitky a přirozený rozvoj. Proto hledáme aktivní a odvážné lidi, kteří nám s tím pomohou.

 

Koho hledáme?

Hodnotami ScioŠkol jsou svoboda, morálka, otevřenost, aktivita, optimismus a odvaha. Musí to proto být důležité hodnoty i pro každého zájemce. Jako průvodce do ScioŠkol hledáme odvážné osobnosti, lidi, kteří jsou otevření novým podnětům, jsou pozitivní, aktivní, morálně na výši, zodpovědní a svobodomyslní. Lidi, kteří dokážou svým zájmem o cokoliv nadchnout a nakazit ostatní, a kteří se sami chtějí stále učit. Jinými slovy, náš průvodce má být takový, jací chceme, aby jednou byli i studenti ze ScioŠkoly.

 • Uvítáme zkušenosti práce s mladými lidmi(např. skaut, vedení kroužků, lektorování atd..).

 • Průvodci musí být schopni naslouchat studentům i rodičům, ale také sobě navzájem.

 • Průvodci musí být schopni podávat i přijímat zpětnou vazbu, řešit problémy, pracovat s častými změnami.

 • Nutností je chuť učit se stále novému.

 • Vítána je znalost angličtiny.

 • Pedagogické vzdělání splňující kvalifikační požadavek na učitele střední školy.

 • Věk nerozhoduje.

 • V rámci týmu bychom rádi měli člověka, jenž se někdy věnoval dramatické výchově, případně hrál divadlo. Uvítáme i někoho, kdo rozumí IT.

 

Co nabízíme?

 • Možnost spolu s kolegy a studenty utvářet konkrétní podobu své školy.

 

Co je třeba udělat?

Je třeba nám poslat:

Životopis: kromě obvyklých věcí navíc uveďte všechny zkušenosti v práci s mladými lidmi a dětmi, i ty méně významné (třeba i s vlastními dětmi – také důležitá zkušenost ;-)).

Motivační dopis: mj. prosím odpovězte na následující otázky
- > Na co byste se v nové práci nejvíc těšil/a?
- > Čeho byste se naopak nejvíce obával/a?
- > Co byste se potřeboval/a naučit?

Domácí úkol:

Vymyslete a sepište (na cca 1A4) návrh čtrnáctidenního projektu, ve kterém:

- >budou aktivní především studenti, nikoli průvodce,

- >téma bude atraktivní pro středoškoláky, a zároveň se vejde do témat RVP pro pedagogická lycea,

- >se spojí témata z několika vzdělávacích oblastí.

Soustřeďte se především na to, co budou studenti reálně dělat. Upřesněte, jaký je cíl projektu, a popište, jak by měl vypadat finální výsledek takového projektu.

 

Neúplné žádosti bez dalšího vyřazujeme.


Principy Střední ScioŠkoly

Individuální přístup

 • Každý student pracuje na svém projektu a pravidelně jej konzultuje.Student si sestavuje rozvrh na míru svému projektu.
 • Respektujeme individualitu a odlišnost každého studenta a podporujeme sebepoznání.
 • Škola poskytuje studentům kariérní poradenství.

Studijní autonomie

 • Spoléháme na vnitřní motivaci mladých lidí a jejich touhu být aktivní, prospěšní a měnit svět.
 • Vytváříme prostor pro to, aby každý mohl převzít kontrolu nad svým učením. Studenti mají přímý vliv nad obsahem i formami toho, co se budou učit. Přejímají za sebe zodpovědnost a učí se stát na vlastních nohou.
 • Škola nabízí setkávání s externími odborníky a spolupráci s univerzitami a firmami.

Místo pro nová přátelství

 • Nezapomínáme na to, že na střední škole většina z nás navázala celoživotní přátelství. Bez společných zážitků by to nebylo ono.
 • Podporujeme týmového ducha. Společně rozhodujeme, společně se učíme.
 • Studenti se při učení i při společné organizaci života školy potkávají napříč ročníky.

Životní autonomie

 • Školu tvoří studenti. Mají zodpovědnost za praktický chod školy. Podílejí se na sestavování rozpočtu školy.
 • Shromáždění je příležitost naučit se v praxi demokratickým dovednostem: diskutovat, argumentovat, dělat kompromisy.
 • Spory a porušování pravidel řeší studenti za pomoci někoho z dospělých.
 • Škola podporuje zahraniční expedice, stáže, praxe ve firmách.