Březnové uzávěrky přihlášek na VŠ

 

 

 

Uzávěrky přihlášek na fakulty vysokých škol v březnu.

Pokud ještě nemáte jasno, mohly by vám pomoci v rozhodování, a pokud už jasno máte,
stejně se podívejte, kam byste ještě mohli stihnout podat přihlášku jen „pro jistotu“:) 

 

Seřadit:

 

  Fakulty zohledňující výsledek zkoušek Scio  

 

Praha
 

ČZU F. agrobiologie, potravinových a přírod. zdrojů 31.3.
  Fakulta lesnická a dřevařská 31.3.
  Fakulta tropického zemědělství 31.3.
  Fakulta životního prostředí 31.3.
  Institut vzdělávání a poradenství 31.3.
  Provozně ekonomická fakulta 31.3.
  Technická fakulta 31.3.
ČVUT Fakulta informačních technologií 31.3.
  Fakulta stavební 31.3.
  Masarykův ústav vyšších studií 31.3.
  Fakulta elektrotechnická 31.3.
  Fakulta dopravní 31.3.
  Fakulta strojní 31.3.
  Fakulta biomedicínského inženýrství 31.3.
UK Právnická fakulta  31.3.
  Fakulta sociálních věd 31.3.
  Evangelická teologická fakulta 31.3.
  Fakulta humanitních studií 31.3.
  Husitská teologická fakulta 31.3.
  Matematicko-fyzikální fakulta 31.3.
VŠCHT Fakulta chemické technologie 31.3.
  Fakulta chemicko-inženýrská 31.3.
  F. potravinářské a biochemické technologie 31.3.
  Fakulta technologie ochrany prostředí 31.3.
     

 

Brno
 

VFU Fakulta veterinárního lékařství 15.3.
MENDELU Agronomická fakulta 31.3.
  Lesnická a dřevařská fakulta 31.3.
  Zahradnická fakulta 31.3.
UO Fakulta vojenského leadershipu 31.3.
  Fakulta vojenských technologií 31.3.
VUT Fakulta chemická 31.3.
  Fakulta informačních technologií 31.3.
  Fakulta podnikatelská 31.3.
  Fakulta stavební 31.3.
  Fakulta strojního inženýrství 31.3.
  F. elektrotechniky a komunikačních techn. 31.3.

 

Liberec
 

TU Ekonomická fakulta 31.3.
  F. mechatroniky, informatiky a mezioborov. studií 31.3.
  Fakulta strojní 31.3.
  Fakulta textilní 31.3.

Hradec Králové
 

UHK Fakulta informatiky a managementu 31.3.
  Filozofická fakulta 31.3.
  Pedagogická fakulta 31.3.
  Přírodovědecká fakulta 31.3.

 

Olomouc
 

UPOL Cyrilometodějská teologická fakulta 15.3.
  Fakulta tělesné kultury 15.3.
  Fakulta zdravotnických věd 15.3.
  Filozofická fakulta 15.3.
UPOL Lékařská fakulta 15.3.
  Pedagogická fakulta 15.3.
  Právnická fakulta 15.3.
  Přírodovědecká fakulta 15.3.

 

Ostrava
 

OU Fakulta sociálních studií 15.3.
  Fakulta umění 15.3.
  Filozofická fakulta 15.3.
  Lékařská fakulta 15.3.
  Pedagogická fakulta 15.3.
  Přírodovědecká fakulta 15.3.
     
VŠB-TU Ekonomická fakulta  31.3.
  Fakulta bezpečnostního inženýrství 31.3.
  F. elektrotechniky a informatiky 31.3.
  Fakulta materiálově-technologická 31.3.
  Fakulta stavební 31.3.
  Fakulta strojní 31.3.
  Hornicko-geologická fakulta 31.3.

 

České Budějovice
 

JČU Fakulta rybářství a ochrany vod 31.3.
  Pedagogická fakulta 31.3.
  Přírodovědecká fakulta 31.3.
  Zemědělská fakulta  
  Teologická fakulta  

Plzeň
 

ZČU Fakulta aplikovaných věd 31.3.
  Fakulta zdravotnických studií 31.3.

 

Opava
 

SU Fakulta veřejných politik 31.3.
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta 31.3.
  Matematický ústav 31.3.

Pardubice
 

UPa Fakulta ekonomicko-správní 31.3.
  Fakulta elektrotechniky a informatiky 31.3.
  Fakulta chemicko-technologická 31.3.
  Fakulta zdravotnických studií 31.3.

 

Ústí nad Labem
 

UJEP Filozofická fakulta 31.3.
  Fakulta životního prostředí 31.3.
  Fakulta zdravotnických studií 31.3.

Zlín 
 

UTB Fakulta aplikované informatiky 31.3.
  Fakulta humanitních studií 31.3.
  Fakulta multimediálních komunikací 31.3.
  Fakulta technologická 31.3.


 

 

Ekonomické vědy a nauky
 

ČZU Provozně ekonomická fakulta 31.3.
UK Fakulta sociálních věd 31.3.
TU Ekonomická fakulta 31.3.
UHK Fakulta informatiky a managementu 31.3.
VŠB-TU Ekonomická fakulta  31.3.
UPOL Fakulta ekonomicko-správní 31.3.
VUT Fakulta podnikatelská 31.3.
UTB Fakulta ekonomicko-správní 31.3.
ČVUT Masarykův ústav vyšších studií 31.3.
UHK Fakulta informatiky a managementu 31.3.
UPa Fakulta ekonomicko-správní 31.3.

 

Humanitní a společenské vědy, právo
 

UK Fakulta sociálních věd 31.3.
UK Právnická fakulta 31.3.
UK Evangelická teologická fakulta 31.3.
UK Fakulta humanitních studií 31.3.
UK Husitská teologická fakulta 31.3.
UPOL Právnická fakulta 15.3.
UPOL Cyrilometodějská teologická fakulta 31.3.
UPOl Filozofická fakulta 31.3.
UTB Fakulta multimediálních komunikací 31.3.
UJEP Filozofická fakulta 31.3.
OU Fakulta sociálních studií 15.3.
OU Filozofická fakulta 15.3.
SU Fakulta veřejných politik 31.3.
SU Filozoficko-přírodovědecká fakulta 31.3.
UTB Fakulta humanitních studií 31.3.
UHK Filozofická fakulta 31.3.
UO Fakulta vojenského leadershipu 31.3.
OU Fakulta umění 15.3.

 

Technické vědy a nauky, informatika
 

ČZU F. agrobiologie, potravinových a přírod. zdrojů 31.3.
ČZU Fakulta životního prostředí 31.3.
ČZU Technická fakulta 31.3.
VŠCHT F. potravinářské a biochemické technologie 31.3.
VŠCHT Fakulta chemické technologie 31.3.
VŠCHT Fakulta chemicko-inženýrská 31.3.
VŠCHT Fakulta technologie ochrany prostředí 31.3.
UK Matematicko-fyzikální fakulta 31.3.
VUT Fakulta informačních technologií 31.3.
VUT F. elektrotechniky a komunikačních techn. 31.3.
VUT Fakulta strojního inženýrství 31.3.
VUT Fakulta stavební 31.3.
VUT Fakulta chemická 31.3.
UPa Fakulta elektrotechniky a informatiky 31.3.
UPa Fakulta chemicko-technologická 31.3.
UTB Fakulta technologická 31.3.
UTB Fakulta aplikované informatiky 31.3.
UTB Fakulta multimediálních komunikací 31.3.
ĆVUT Fakulta informačních technologií 31.3.
ĆVUT Fakulta stavební 31.3.
ĆVUT Fakulta elektrotechnická 31.3.
ĆVUT Fakulta dopravní 31.3.
ĆVUT Fakulta strojní 31.3.
ĆVUT Fakulta biomedicínského inženýrství 31.3.
UO Fakulta vojenských technologií 31.3.
TU F. mechatroniky, informatiky a mezioborov. studií 31.3.
TU Fakulta strojní 31.3.
TU Fakulta textilní 31.3.
UHK Fakulta informatiky a managementu 31.3.
VŠB-TU Fakulta bezpečnostního inženýrství 31.3.
VŠB-TU F. elektrotechniky a informatiky 31.3.
VŠB-TU Fakulta materiálově-technologická 31.3.
VŠB-TU Fakulta stavební 31.3.
VŠB-TU Fakulta strojní 31.3.
VŠB-TU Hornicko-geologická fakulta 31.3.

 

 

Přírodní vědy a nauky, zemědělství, veterinářství
 

ČZU F. agrobiologie, potravinových a přírod. zdrojů 31.3.
ČZU Fakulta lesnická a dřevařská 31.3.
ČZU Fakulta tropického zemědělství 31.3.
VFU Fakulta veterinárního lékařství 15.3.
MENDELU Agronomická fakulta 31.3.
MENDELU Lesnická a dřevařská fakulta 31.3.
MENDELU Zahradnická fakulta 31.3.
UHK Přírodovědecká fakulta 31.3.
UPOL Přírodovědecká fakulta 15.3.
OU Přírodovědecká fakulta 15.3.
JČU Fakulta rybářství a ochrany vod 31.3.
JČU Přírodovědecká fakulta 31.3.
JČU Zemědělská fakulta 31.3.
ZČU Fakulta aplikovaných věd 31.3.
UJEP Fakulta životního prostředí 31.3.
SU Matematický ústav 31.3.

 

Zravotnictví, farmacie 
 

UPOL Fakulta zdravotnických věd 15.3.
UPOL Lékařská fakulta 15.3.
OU Lékařská fakulta 15.3.
ZČU Fakulta zdravotnických studií 31.3.
JČU Pedagogická fakulta 31.3.
UPa Fakulta zdravotnických studií 31.3
UJEP Fakulta zdravotnických studií 31.3.
UPOL Fakulta tělesné kultury 15.3.

Pedagogika
 

ČZU Institut vzdělávání a poradenství 31.3.
UPOL Pedagogická fakulta 15.3.
UHK Pedagogická fakulta 31.3.
OU Pedagogická fakulta 31.3.
JČU Pedagogická fakulta 31.3.
    31.3

 

 

Magazín Jak na VŠ: únor 2021

 
 

 

produkty