zpět na přehled testů

Všeobecné študijné predpoklady

Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je slovenskou verzí testu OSP. Průběh zkoušky, délka testu, čas na jeho řešení i ostatní parametry tak odpovídají české verzi.

K výsledku testu přihlížejí zejména slovenské vysoké školy. V ČR ho zohledňují jen některé fakulty.

Podrobnosti najdete u každé z nich v seznamu fakult s NSZ. 


Podrobnější popis testu najdete na slovenské jazykové verzi webu.