zpět na přehled testů

Ukázky testů Scio

Zkuste si, jak byste dopadli u přijímaček Scio. Níže najdete fakultami nejvyužívanější testy v rámci Národních srovnávacích zkoušek. Pro každý z nich si můžete zkusit krátkou ukázku, pro kteru jsme vybrali reperezentativní úlohy z testů. 

 

Obecné studijní předpoklady

Zkouška testuje základní dovednosti a schopnosti, které potřebujete pro úspěšné studium. Nemusíte se učit, nejde o test znalostí. Důležitou roli hraje i omezený čas na řešení.

Ukázkový on-line test 

Základy společenských věd

Průřezový test. Vychází ze základů společenských věd v rozsahu vyučovaném na gymnáziích. Obsahuje tři části – Člověk a společnost, Stát a právo a Hospodářství a svět.

Ukázkový on-line test 


 

Matematika

Zkouška zjišťuje matematické znalosti a dovednosti v porovnání s ostatními. Budete potřebovat znalosti v rozsahu předmětu matematiky pro gymnázia.

Ukázkový on-line test 

Anglický jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole. Obsahuje gramatiku, čtení i poslechovou část.

Ukázkový on-line test 

 

 

Více o testech a přípravě na ně...