zpět na přehled testů

Anglický, německý a španělský jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole ve srovnání s ostatními účastníky.

Testy obsahují poslech, konverzační cvičení, úlohy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatiku. Test obsahuje celkem 60 úloh, na jejichž řešení budete mít 60 minut času. Součástí je i poslechový oddíl (včetně instrukcí v jazyce zkoušky). Testy z cizích jazyků jsou přibližně na úrovni B2 evropského referenčního rámce.

 

Kompletní testy z posledních zkoušek

Anglický jazyk

Anglický jazyk, duben 2018 | Poslech k testu

Anglický jazyk, březen 2018 | Poslech k testu

 

Německý jazyk

Německý jazyk, duben 2018 | Poslech k testu

Německý jazyk, březen 2018 | Poslech k testu

 

Španělský jazyk

Španělský jazyk, duben 2018 | Poslech k testu

Španělský jazyk, březen 2018 | Poslech k testu

 

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.