zpět na přehled testů

Anglický, německý a španělský jazyk


Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka ve srovnání s ostatními účastníky. Testy obsahují poslech, úlohy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatiku. Test obsahuje vždy celkem 60 úloh, na jejichž řešení budete mít 60 minut času. Součástí je i poslechový oddíl (včetně instrukcí v jazyce zkoušky). Testy z cizích jazyků jsou přibližně na úrovni B2 evropského referenčního rámce.   

 

Testy a ukázky

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.
 

V testech je i několik otevřených úloh. U testu z anglického jazyka jsou za správnou odpověď uznávána všechna slova vyskytující se alespoň v jednom ze slovníků Cambridge Dictionary Oxford English Dictionary nebo Webster’s Dictionary, která jsou používána v současné angličtině (tzn. nejsou ve slovníku označena jako „obsolete“ či „archaic“)

NSZ z anglického jazyka jsou i součástí zkoušky TESA, kterou můžete uplatnit pro bonifikaci na vybraných fakultách VŠ.