zpět na přehled testů

Anglický, německý a španělský jazyk

Zkouška ověřuje, jaké máte znalosti jazyka v rozsahu studia na střední škole ve srovnání s ostatními účastníky.

Testy obsahují poslech, konverzační cvičení, úlohy na slovní zásobu, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení a gramatiku. Test obsahuje celkem 60 úloh, na jejichž řešení budete mít 60 minut času. Součástí je i poslechový oddíl (včetně instrukcí v jazyce zkoušky). Testy z cizích jazyků jsou přibližně na úrovni B2 evropského referenčního rámce. 

 

Kompletní testy z posledních zkoušek

Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět na všechny otázky. Přibližně polovina správně vyřešených úloh by měla znamenat průměrný výsledek. 

 

Anglický jazyk

Anglický jazyk, červen II 2020  | Poslech k testu

Anglický jazyk, červen 2020  | Poslech k testu

Krátký ukázkový on-line test

 

Německý jazyk

Německý jazyk, červen II 2020  | Poslech k testu

Německý jazyk, červen 2020  | Poslech k testu

 

Španělský jazyk

Španělský jazyk, červen II 2020  | Poslech k testu

Španělský jazyk, červen 2020  | Poslech k testu

 


V testech je i několik otevřených úloh. U testu z anglického jazyka jsou za správnou odpověď uznávána všechna slova vyskytující se alespoň v jednom ze slovníků Cambridge Dictionary Oxford English Dictionary nebo Webster’s Dictionary, která jsou používána v současné angličtině (tzn. nejsou ve slovníku označena jako „obsolete“ či „archaic“)