zpět na přehled testů

Test pro navazující magisterské studium ekonomie

Test pro navazující studium ekonomie v rámci NSZ testuje studijní předpoklady a znalosti z ekonomie. První dva oddíly (Verbální a Kvantitativní) testují dovednosti a schopnosti důležité pro úspěšné zvládnutí vysokoškolského studia. Obsahují obdobné úlohy jako klasický test OSP, ale část z nich je zaměřena ekonomicky a k správnému vyřešení tohoto druhu úloh může být zapotřebí základní ekonomická znalost. Třetí oddíl (Ekonomie) je znalostní a testuje znalosti makroekonomie a mikroekonomie na úrovni bakalářského studia.

Oddíly testu:

  • Verbální (30 minut, 23 úloh)
  • Kvantitativní (30 minut, 23 úloh)
  • Ekonomie (20 minut, 20 úloh)


Ukázka

Ukázkové úlohy ke stažení  | Správná řešení: 1.C, 2.B, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.D, 8.B, 9.B, 10.B, 11.C, 12.B, 13.D, 14.A, 15.B, 16.D, 17.B, 18.D, 19.C, 20.D, 21.A, 22.B, 23.D, 24.D, 25.B, 26.D, 27.C, 28.C, 29.C, 30.A.

  • Správná je vždy jen jedna odpověď. Za chybnou odpověď se odečítá část bodu, za nevyplněnou se body nepřičítají ani neodečítají.
  • Test je srovnávací - pro dosažení dobrého výsledku není nutné odpovědět správně na všechny otázky. Zhruba polovina správně zodpovězených úloh by měla znamenat průměrný výsledek.  

Ukázka 2 - test z NSZ 13/14 v plném rozsahu

Řešení: 1.D, 2.B, 3.A, 4.E, 5.A, 6.C, 7.B, 8.E, 9.C, 10.D, 11.B, 12.A, 13.D, 14.E, 15.C, 16.A, 17.A, 18.B, 19.E, 20.D, 21.C, 22.D, 23.C, 24.D, 25.D, 26.D, 27.D, 28.C, 29.D, 30.C, 31.B, 32.C, 33.C, 34.D, 35.D, 36.A, 37.E, 38.B, 39.D, 40.B, 41.E, 42.D, 43.E, 44.C, 45.D, 46.D, 47.A, 48.A, 49.B, 50.D, 51.B, 52.D, 53.C, 54.B, 55.A, 56.C, 57.A, 58.A, 59.B, 60.C, 61.B, 62.A, 63.C, 64.C, 65.A


Doporučená literatura:

  • JUREČKA, V. a kol.: Makroekonomie. Praha; Grada Publishing, 2013
  • JUREČKA, V. a kol.: Mikroekonomie. Praha; Grada Publishing, 2013
  • MANKIW, N. G.: Zásady ekonomie. Praha; Grada Publishing, 2009