Chemie - přehled témat

Anorganická chemie

  • názvosloví anorganických sloučenin
  • struktura atomu
  • všeobecná část
  • chemie prvků a sloučenin
  • výpočty

Organická chemie

  • názvosloví a struktura organických sloučenin
  • všeobecná část
  • izomerie
  • biochemie
  • reakce
produkty