zpět na přehled testů

TESA - Test of English for Studies Abroad

 

Test anglického jazyka, který organizuje Scio. Písemná část probíhá v termínech Národních srovnávacích zkoušek. Lze ho složit i opakovaně.


Pro koho je zkouška určena:

Pro uchazeče o české VŠ, kde ji můžete uplatnit pro bonifikaci (Právnická fakulta UK, u dalších fakult závisí na individuálním posouzení)

 

 

Co vás u zkoušky čeká

Listening

 • cca 20 minut, 12 úloh

Reading

 • 20 minut, 16 úloh


Writing

 • 1 hodina,
 • 2 úkoly: dopis 140 – 160 slov,
  esej 200 – 250 slov


Speaking

 • cca 10 minut
 • představení, projev na jedno ze dvou předložených témat a krátká diskuse s hodnotitelem


Use of English

 • 20 minut, 32 úloh
 

 

 

Termín a místo 

 • písemná část: 2. dubna 2022 a 30. dubna 2022 
 • ústní část proběhne do 3 týdnů poté 
 • Cena zkoušky: 2.750 Kč (v ceně jsou také 2 tištěné certifikáty)

 

Přihlásit 

Výsledek

Výsledné skóre zkoušky TESA (0 – 60 bodů) je váženým průměrem skóre v jednotlivých částech:

 • 50 % skóre = Listening, Reading, Use of English (standardní zkouška NSZ z Aj)
 • 25 % skóre = Writing
 • 25 % skóre = Speaking

Hodnocení dosažené úrovně podle CEFR. Zkouška vyžaduje znalost na úrovni B2. Na anglických univerzitách je zpravidla vyžadována úroveň C1 nebo B2 - ta je vyžadována třeba i na Právnické fakultě UK.  Zahraničním fakultám, které zkoušky akceptují, předá výsledky UniLink - Poradenské centrum pro studium ve Velké Británii.

Pokud dosáhnete úrovně B2 a vyšší, obdržíte od nás poštou dva tištěně certifikáty dokládající absolvování zkoušky (není nutné ho objednávat zvlášť).

Ukázka úloh v testu

Listening, Reading, Use of English

test z března 2019  | poslech k testu

Writing

ukázka

Speaking

ukázka

 


Podrobné informace pro účastníky ke stažení