zpět na přehled testů

TESA - Test of English for Studies Abroad

 

Test anglického jazyka, který organizuje Scio. Písemná část probíhá v termínech Národních srovnávacích zkoušek. Lze ho složit i opakovaně.


Pro koho je zkouška určena:

Pro uchazeče o zahraniční univerzity, zejména v Británii. O konkrétních univerzitách, které zkoušku uznávají, se informujte u UniLink - Poradenského centra pro studium ve Velké Británii.

Pro uchazeče o české VŠ, kde ji můžete uplatnit pro bonifikaci (Právnická fakulta UK, u dalších fakult závisí na individuálním posouzení)

 

 

Co vás u zkoušky čeká

Listening

 • cca 20 minut, 12 úloh

Reading

 • 20 minut, 16 úloh


Writing

 • 1 hodina,
 • 2 úkoly: dopis 140 – 160 slov,
  esej 200 – 250 slov


Speaking

 • cca 10 minut
 • představení, projev na jedno ze dvou předložených témat a krátká diskuse s hodnotitelem


Use of English

 • 20 minut, 32 úloh
 

 

 

Termín a místo 

 • písemná část: 30. března a 1. května 
 • ústní část proběhne 14. dubna a 12. května
 • Praha (v případě zájmu o další města nás prosím kontaktujte rjezova@scio.cz)
 • Cena zkoušky: 2.750 Kč

 

Přihlásit ke zkoušce 

 

Výsledek

Výsledné skóre zkoušky TESA (0 – 60 bodů) je váženým průměrem skóre v jednotlivých částech:

 • 50 % skóre = Listening, Reading, Use of English (standardní zkouška NSZ z Aj)
 • 25 % skóre = Writing
 • 25 % skóre = Speaking

Hodnocení dosažené úrovně podle CEFR. Zkouška vyžaduje znalost na úrovni B2. Na anglických univerzitách je zpravidla vyžadována úroveň C1 nebo B2 - ta je vyžadována třeba i na Právnické fakultě UK.  Zahraničním fakultám, které zkoušky akceptují, předá výsledky UniLink - Poradenské centrum pro studium ve Velké Británii.

 

Ukázka úloh v testu

Listening, Reading, Use of English

cvičný test   |  poslech ke cvičnému testu

Správná řešení: 1C, 2B, 3D, 4B, 5A, 6D, 7B, 8B, 9C, 10B, 11B, 12D, 13B, 14D, 15D, 16A, 17D, 18D, 19D, 20B, 21A, 22A, 23C, 24B, 25A, 26B, 27D, 28D, 29B, 30D, 31A, 32B, 33A, 34C, 35A, 36B, 37C, 38B, 39A, 40A, 41D, 42B, 43C, 44C, 45A, 46B, 47C, 48C, 49D, 50C, 51B, 52D, 53C, 54A, 55A, 56 - offended, 57 - indifferent, 58 - disrespectful, 59 - controlling, 60 - doubtful

Writing

ukázka

Speaking

ukázka

 


Podrobné informace pro účastníky ke stažení