Zkoušky v letošním roce

Přizpůsobujeme se aktuální situaci. Dokud je to možné, prezenční forma zkoušky je vždy preferovaná. Reagujeme hlavně snížením kapacit ve školách nebo třídách.

V minulém roce jsme si ale také ověřili, po dohodě s fakultami VŠ, že dokážeme zorganizovat i online formu zkoušky, především s pomocí vzdáleného dohledu, kdy uchazeči vyplňovali stejný test z domova ve stejném čase, včetně záznamu vyplňování testu a záznamu průběhu zkoušky webovou kamerou.

Věříme proto, že jsme připraveni na všechny situace. V případě jakékoliv změny podmínek a průběhu zkoušky budeme přihlášené uchazeče hned informovat.

 

produkty