zpět na přehled termínů

Mimořádný termín NSZ

Zkouška 30. května proběhne pouze v online podobě (pro další termíny je nyní online forma volitelná - v přihlášce nebo zpětně změnou v osobním profilu).

Předměty 

 • Obecné studijní předpoklady
 • Základy společenských věd
 • Anglický jazyk
 • Všeobecné študijné predpoklady (SK)  

Jak zkouška proběhne 

Testy budou plně srovnatelné s ostrými testy v ostatních termínech v papírové podobě - stejná délka, zastoupení úloh i náročnost. Výsledkem bude percentil 0 - 100 porovnatelný s výsledky ostatních účastníků zkoušek.  

 • Budete je ale vyplňovat on-line u svého PC
 • K zajištění férovosti budou v průběhu platit poměrně striktní pravidla: Vyplňovat test bude možné jen v přesně stanoveném čase, zkoušku nebude možné přerušit a v průběhu budete muset mít aktivní webkameru a mikrofon (k absolvování zkoušky jsou potřeba) pro vzdálený dohled. 

 

 

 • S dostatečným předstihem budete mít možnost si vyplňování testu vyzkoušet. 


Jak se přihlásit? 

Registrační poplatek za online testování je vyšší - 770 Kč za základní variantu zkoušky.  

Zkouška se teď nabízí standardně mezi ostatními termíny v přihlášce

 

Přihlásit ke zkoušce

 


Minimální technické požadavky 

Online zkoušku je možné vyplňovat na většině novějších PC/MAC s připojením k internetu. Podrobné technické požadavky jsou: 

 • Operační systém Windows 7 nebo novější / macOS Siera 10.12 nebo novější
 • Webová kamera v rozlišení alespoň 800x600, mikrofon. Obojí může být vestavěné i externí
 • Alespoň 4GB volného prostoru pro záznam a ukládání dat v průběhu zkoušky
 • Připojení k internetu 
 • Internetový prohlížeč (Chrome 70 nebo novější / FireFox 69 nebo novější)
 • Povolené využití JavaScript, cookies třetí strany a HTML 5

Podrobné instrukce vám pošleme s předstihem před zkouškou, abyste se mohli včas připravit.