Dodatečný termín zkoušek

Srpnový termín jsme připravili hlavně pro druhá kola přijímacího řízení vybraných fakult VŠ nebo jako náhradní možnost účasti.

Fakulty, které se ho rozhodnou uznávat, budeme průběžně aktualizovat. V tuto chvíli je to Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Filozofická fakulta UK Bratislava, Fakulta managementu a ekonomiky Zlín, Provozně-ekonomická fakulta MENDELU, Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU. 

 

produkty