Slevy

Sociální sleva

Účastníkům, kteří prokáží sociální potřebnost, poskytneme zkoušku bez registračního poplatku a jakoukoliv vybranou přípravu na zkoušky do výše 2.000 Kč zdarma. Podrobnosti a jednoduchý formulář najdete v obchodních podmínkách 


Poukazy na zkoušku

Pro uchazeče Právnické fakulty UK 

 • ZSV a OSP pro přihlášené uchazeče zdarma

Pro uchazeče Fakulty sociálních věd UK

 • OSP/MAT/AJ ve třetím termínu zdarma (v online podobě)

Pro uchazeče Fakulty informatiky a statistiky VŠE

 • OSP/VŠP v šestém termínu zdarma

Pro uchazeče Právnické fakulty UPOL

 • ZSV a OSP pro programy Právo a Právo ve veřejné správě v šestém termínu zdarma (20.5.2023)
 • EPP pro program Evropská studia v šestém termínu zdarma (20.5.2023)

Pro uchazeče Fakulty tělesné kultury UPOL

 • OSP v pátém termínu zdarma (29.4.)

Pro uchazeče Fakulty informačních technologií VUT

 • OSP/VŠP/MAT v pátém termínu zdarma (29.4.)

Pro uchazeče Fakulty informatiky a statistiky VŠE

 • OSP/VŠP v šestém termínu zdarma (20.5.)

Pro uchazeče Farmaceutické fakulty UK v Bratislave

 • jedna dvojice zkoušek VŠP/OSP a PV zdarma (v termínech, které fakulta uznává)

Pro uchazeče Filozofické fakulty UK v Bratislave

 • uchazeči, kteří se hlásí na studijní programy, kde se vyžadují dva testy, mají slevu z poplatku za druhý test

Pro uchazeče Jesseniovy lekářské fakulty v Martine

 • jedna dvojice zkoušek VŠP/OSP a PV zdarma (v termínech, které fakulta uznává)

Fakulta sociálných a ekonomických vied UK

 • pre vybrané študijné programy zľava na AJ v piatom termíne v online forme
produkty