NSZ v prezenční podobě

Co byste měli vědět před zkouškou

 • Budete psát test v tištěné podobě.
 • Místo zkoušky si vyberete v přihlášce, zkoušky většinou probíhají v budovách škol, se kterými spolupracujeme.
 • Zkouška se koná v předem přesně stanoveném času na předem stanoveném místě.
 • Přibližně týden před zkouškou (nejpozději 2 dny před termínem) zveřejníme ve vašem osobním profilu elektronickou pozvánku a pošleme vám email.
 • V pozvánce bude uvedena přesná adresa budovy školy, čas začátku vaší zkoušky a podrobné pokyny ke zkoušce.

Den zkoušky

V den zkoušky si ověřte, že jdete na správnou adresu podle pozvánky. Přijeďte včas a nezapomeňte si s sebou průkaz totožnosti a opsaný osobní kód z pozvánky.

Místo konání

 • Zkouška začíná tím, že se nejpozději 10 minut před začátkem zkoušky dostavíte na místo konání. Adresa budovy, v níž zkoušky vykonáte, je uvedena v pozvánce. Pozvánce věnujte zvýšenou pozornost a ujistěte se předem, že dokážete budovu včas najít.
 • Budova se otevírá nejpozději 20 minut před začátkem. Ve vstupní části najdete vyvěšené abecední seznamy účastníků, z nichž zjistíte, ve které učebně zkoušku vykonáte. Do budovy nesmí kromě účastníků a osob pověřených Scio nikdo další.
 • Přijdete-li pozdě, najdete zamčenou budovu a nebudete se moci zkoušky zúčastnit.

Učebny

 • V učebně má každý přesně stanovené místo, které najdete na dveřích místnosti a na tabuli uvnitř, případně podle označení místa v učebně vaším kódem napsaným na kartičce (kód z pozvánky).
 • Budete-li mít s sebou mobilní telefon, vypněte jej již před vstupem do učebny! Při zkoušce znamená jakákoli manipulace s telefonem či jeho zazvonění okamžité vyloučení.

 

Kontrola totožnosti

 • Do učebny se přijde administrátor a podle občanských průkazů, pasů nebo řidičských průkazů zkontroluje totožnost. Podívá se na platnost dokladu, vaše rodné číslo a fotografii a budete požádáni o podpis do prezenčního seznamu. Pokud vás nebude administrátor schopný identifikovat, požádá vás ještě o další průkaz (studentský průkaz, průkaz MHD apod.). Pokud jste občanský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, musíte předložit potvrzení o jeho ztrátě a jiný průkaz s fotografií. V případě prošlé platnosti také doklad o vystavení nového OP.
 • Pokud nepředložíte platný doklad, bude vám umožněno zkoušku vykonat, ale její výsledky nemohou být použity pro potřeby přijímacího řízení.
   

  Fotografování

  Před zahájením zkoušky navštíví učebnu administrátor nebo koordinátor, aby vyfotografoval nebo pomocí videokamery natočil rozsazení účastníků v učebně. Pořízeny budou pouze celkové záběry. Fotografie či videozáběry jsou po zkouškách archivovány jen na nezbytnou dobu a jako průkazní materiály slouží pouze v případě zpochybnění totožnosti účastníka nebo regulérnosti podmínek v učebně. Pro jiné účely nebudou použity.

Zahájení zkoušky

 • Po kontrole vám rozdají administrátoři záznamové archy.
 • Záznamové archy jsou připraveny a vytištěny jmenovitě. Vždy zkontrolujte, zda jste dostali svůj záznamový arch a podepište jej.
 • Administrátoři zopakují, jak bude zkouška probíhat, a zodpoví případné dotazy. Budete-li mít nějaké nejasnosti týkající se vyplňování záznamových archů nebo další otázky, je to poslední příležitost se zeptat.
 • Před některými zkouškami obdržíte také krátký dotazník. Jde pouze o statistické šetření a data z dotazníku nebudou mít vliv na výsledky zkoušek.
 • V dalším kroku nechají administrátoři účastníky zkontrolovat pečeť na obálce se zadáními. Máte-li zájem kontrolu provést, neváhejte se přihlásit.
 • Zadání ponecháte ležet na lavici zavřené až do chvíle, kdy administrátoři dají pokyn: „Můžete začít pracovat". Od tohoto okamžiku máte přesně vymezený časový limit na řešení úloh. A od tohoto okamžiku také administrátoři nesmějí zodpovídat žádné dotazy.
 • Pokud v průběhu zkoušky z jakýchkoliv důvodů opustíte učebnu, musíte odevzdat svůj záznamový arch a již se nesmíte. Výjimkou je naléhavá potřeba dojít si na toaletu při delší zkoušce (OSP, VŠP, MAT). Musíte odevzdat záznamový arch a mobilní telefon a za doprovodu administrátora můžete toaletu navštívit. Čas strávený mimo učebnu se nepřičítá.

Ukončení zkoušky

 • Před uplynutím času vás administrátor upozorní, že zbývá 5 minut do konce. Pokud budete se všemi úlohami hotovi dříve, můžete si svoji práci překontrolovat. Pokud nechcete nebo jste i s tím hotovi, vyčkejte do ukončení zkoušky. Opustit učebnu bude možno až po úplném skončení zkoušky.
 • Na pokyn administrátora „Prosím, ukončete práci“ neprodleně odložte své psací potřeby a v klidu čekejte, až administrátoři vaše záznamové archy sesbírají. Ti je pak vloží do obálky, kterou zapečetí, a dva z účastníků zkoušky potvrdí pečeť svými podpisy. Opustit učebnu lze až poté, co vás k tomu vyzve administrátor zkoušky.
 • Po sesbírání záznamových archů vyzve administrátor účastníky k vyplnění protokolu o průběhu zkoušky. Vyplnění protokolu není povinné, ale pokud budete mít připomínky k průběhu zkoušky, využijte ihned na místě této příležitosti! V případě dodatečných připomínek se může stát, že situace z průběhu zkoušky už nebude moci být přezkoumána.
 • Zadání zkoušky vám budou ponechána a můžete si je odnést domů
 • Tímto je pro vás zkouška skončena.
produkty