Pravidla on-line zkoušky

Abychom mohli vám i školám zajistit nezpochybnitelnost výsledku a srovnatelnost s prezenční formou, platí při zkoušce tyto pravidla. Společnost Scio si vyhrazuje právo vyhodnotit jakoukoliv zkoušku, během které se objeví porušení podmínek, jako neplatnou. 

Pravidla on-line zkoušky jsou důsledně kontrolována! Pokud si přejete absolvovat zkoušku v on-line podobě a nejste si jisti, zda budete schopni všechna pravidla dodržet, kontaktujte nás ještě před přihlášením

Účastník je povinen se při absolvování on-line NSZ vyvarovat jakéhokoliv neregulérního chování, které by mohlo být posouzeno jako pokus o neoprávněné zvýhodnění či neoprávněné získání správných odpovědí na testové otázky. 

Sken totožnosti

 • Fotografie vašeho obličeje musí být zřetelná a údaje na průkazu totožnosti jednoznačně čitelné.
 • Můžete použít občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas. 
 • Aplikace vám umožní některé části průkazu skrýt a uložit pouze nezbytně důležité údaje, kterými jsou: fotografie, jméno, příjmení, datum narození. 

Sken místnosti

 • Skenujte místnost pomalu a zřetelně (minimálně 30 sekund). Maximální délka skenu místnosti je 4 minuty. Sken můžete natočit opakovaně.
 • Sken místnosti musí být kompletní a zřetelný, včetně prostoru pod stolem a nahlédnutí za všechny potenciální překážky.

Pracovní plocha

 • Je nutné natočit celou plochu vaší pracovní desky!
 • U zkoušky je nutné sedět za stolem či jinou pracovní deskou. Například tedy není povoleno absolvovat zkoušku z postele.
 • Váš stůl musí být zcela prázdný. Na stole můžete mít pouze doklad totožnosti a nápoj. U vybraných zkoušek (OSP, VŠP, MAT a CHE) tužku a prázdný papír. 
 • Pokud máte papír pro poznámky (u zkoušek OSP, VŠP, MAT a CHE), musí být v rámci skenu místnosti ukázán z obou stran.
 • Na jakékoliv části stolu ani nikde v bezprostřední blízkosti se nesmí nacházet kalkulačka, mobil, tablet, chytré hodinky, knihy, tabulky, poznámky, výpisky, studijní materiály ani žádné další materiály, které by mohly s ohledem na předmět zkoušky poskytnout účastníkovi neoprávněnou výhodu. Bezprostřední blízkostí se rozumí vzdálenost, na kterou je možné dosáhnout či jiným způsobem takový předmět využít bez opuštění záběru kamery.
 • Pokud se nejedná o zkoušku z cizího jazyka, nesmíte mít na stole ani sluchátka. V individuálních případech může být povoleno využití mikrofonu, který je součástí sluchátek; v takovém případě nás předem kontaktujte!
 • Pokud máte na stole více periferních zařízení připojených k vašemu počítači (např. webkameru, mikrofon, reproduktory), pečlivě je natočte, aby bylo jednoznačně možné určit, že se nejedná o některý ze zakázaných předmětů. Pokud tato zařízení nejsou nutná k absolvování online zkoušky, ze stolu je odstraňte.

Otočka kolem místnosti (360° pohled)

 • Je potřeba jednoznačně ukázat, že jste v místnosti sami. Je proto nutné otočit se s webkamerou kolem dokola vaší místnosti (360stupňový pohled). Tento záběr musí být skutečnou 360° otočkou kolem místnosti, nestačí jen částečný pohled!
 • V místnosti nesmí být žádné další předměty, které by vám s řešením zkoušky mohly pomoci (např. politická mapa visící nad vaším stolem může pomoci s řešením testu ze ZSV). 
 • Pečlivě natočte všechny vstupy do místnosti.
 • Po dokončení skenu místnosti na kameru ukážete, že nemáte nasazená sluchátka (natočíte hlavu na obě strany). 

Průběh zkoušky

 • Kameru je třeba orientovat tak, aby spolu s vámi zabírala i vstup do místnosti.
 • Je zakázáno vést jakoukoliv komunikaci s další osobou, jakýmkoliv způsobem.
 • V místnosti se nesmí vyskytovat žádná další osoba.
 • V místnosti se nesmějí volně pohybovat žádná zvířata.
 • V místnosti se neozývají žádné elektronické zvuky, které by mohly indikovat přítomnost dalšího spuštěného elektronického zařízení.
 • Je zakázáno otevírat jakákoliv další okna prohlížeče, či aplikace. Jejich spuštění je v průběhu celé zkoušky detekováno.
 • Je zakázáno používat další myš, klávesnici či jiné periferní zařízení, je zakázáno používat více aktivních monitorů a přenášet obraz.
 • Je zakázáno opustit zorné pole webové kamery a opouštět místnost po skenu místnosti (ani mezi jednotlivými oddíly testu).
 • Účastník je povinen být plně viditelný v záběru kamery. Minimálně od hlavy po hrudník. 
 • Sluchátka je v průběhu zkoušky povoleno používat pouze u testů z cizích jazyků a pouze v době poslechu nahrávky v poslechovém oddílu. 
 • Během zkoušky je zakázáno používat vyhledávání v textu (Ctrl+F).
 • Během zkoušky je zakázáno používat překladač v internetovém prohlížeči.
 • Opustit místnost nebo použít telefon můžete jen za účelem kontaktování technické a zákaznické podpory. Tyto situace budou přezkoumány.

V průběhu celé zkoušky můžete mít v místnosti připraven mobilní telefon pro případ potřeby kontaktu se zákaznickou podporou. Telefon musí ovšem mít vypnutý zvuk i vibrace a musí být umístěn zcela mimo dosah zkoušeného.

produkty