Poukazy na NSZ

Uchazeči o studium na některých fakultách mají možnost účasti na NSZ zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

K využití této možnosti je vám k dispozici poukaz. Ten získáte po zadání svých identifikačních údajů do formuláře na této stránce. Získaný poukaz se vám poté zobrazí v rámci objednávky k NSZ. K těm se přihlásíte standardním způsobem. Poukaz nelze využít zpětně (na již objednané zkoušky).


Právnická fakulta UK v Praze

Každý uchazeč o studium má možnost zúčastnit se jedné zkoušky ze ZSV za zvýhodněnou cenu 14 Kč (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy budou vystavovány ve třech várkách - na počátku února, března a dubna.

Fakulta sociálních věd UK v Praze

Pokud budete mít k 31. 1. 2022 řádně podanou přihlášku, získáte od fakulty možnost zúčastnit se jednoho testu (OSP, AJ nebo MAT) pořádaného v termínu 5. 3. 2022 zdarma. 

Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze

Každý uchazeč o studium, který svou přihlášku na fakultu podá v prvním kole přijímacího řízení, má možnost zúčastnit se jedné zkoušky OSP/VŠP v termínu 21. 5. 2022 zdarma. Poukazy budou vystaveny počátkem května.

Právnická fakulta UPOL v Olomouci

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na program Evropské právo a politiky EU, má možnost absolvovat test EPP v termínu 21. 5. 2022 zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). Pro uchazeče o obory Právo a Právo ve veřejné správě budou tyto poukazy zdarma vystaveny na dvojici zkoušek OSP+ZSV na termín 21. 5. 2022.

Fakulta tělesné kultury UPOL v Olomouci

Uchazeč, který podá přihlášku na některý z oborů využívajících NSZ, má možnost absolvovat test OSP/VŠP zdarma. 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně

Uchazeč o studium magisterského studijního programu má možnost absolvovat test Přírodních věd (Biologie + Chemie) za zvýhodněnou cenu 390 Kč (pro využití slevy je třeba test Biologie i Chemie absolvovat v tomtéž termínu Národních srovnávacích zkoušek). Uchazeč o studium bakalářského studijního programu má možnost absolvovat test Biologie nebo test OSP/VŠP za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Poukazy budou postupně vygenerovány mezi koncem března a koncem dubna 2021.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Uchazeč má možnost absolvovat test OSP/VŠP nebo MAT v termínu 30. 4. zdarma (na základě poskytnutého poukazu na zkoušku). 

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Každý uchádzač, ktorý si podal jednu prihlášku, má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku (v termínoch, ktoré fakulta uznáva). Poukazy už boli vystavené.

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2021, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS.  

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

 


 

Vyzvednutí Poukazu na NSZ