Podmínky a pravidla soutěže

 

Zařazení do soutěže a výběr výherců 

Zařazení do kraje proběhne na základě prvního místa účasti u zkoušky ve školním roce 2018/19. V každém kraji se vyberou na konci školního roku nejlepší účastníci podle součtu nejlepšího dosaženého percentilu OSP a nejlepšího dosaženého percentilu v jednom dalším předmětu NSZ (biologie a chemie jsou brány jako dva různé předměty). Výsledky předmětů mohou být z různých termínů (kterýkoliv od prosince do května). Výhercem je ten, jehož součet výsledků je nejvyšší. V případě rovnosti rozhoduje vyšší výsledek z testu OSP.


 

Ceny a jejich vyplacení

14 nejlepších účastníků, takto vybraných výherců, získá finanční odměnu: 1 účastník s nejlepším výsledkem z celé ČR získá 15 tisíc Kč, dalších 13 nejlepších účastníků z ostatních krajů získá 10 tisíc Kč. Podmínkou výplaty finančního bonusu výhercům je uzavření smlouvy o Bankovním produktu - eKonto STUDENT PREMIUM mezi Raiffeisenbank, a.s., sponzora soutěže, a jednotlivými výherci nejpozději do 30.6.2019. Banka poté vyplatí bonus výhercům do měsíce ode dne platně uzavřené smlouvy o Bankovním produktu, nejpozději však do 30.7.2019.   


 

Kdy proběhne soutěž a její vyhlášení 

Výherci budou vybráni nejpozději do 10. června 2019. Každého z nich informujeme o vyhlášení na kontakty uvedené při jejich registraci ke zkoušce. 

 


Soutěž je určena pouze pro studenty a absolventy SŠ, kteří se v letošním školním roce hlásí na vysokou školu. Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu vyhlašovatele soutěže (Scio). Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv během termínu soutěže jednostranně měnit a doplňovat pravidla soutěže a podmínky soutěže v nich obsažené. Každá jednotlivá změna nebo doplnění je účinné okamžikem zveřejnění na uvedené internetové stránce. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech tuto soutěž odvolat, přerušit, odložit nebo ukončit bez vyhlášení výherce nebo odevzdání výhry. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv počítačový, softwarový, internetový, telefonní, technický či hardwarový problém, nebo jakékoliv jiné nesrovnalosti, které mohou nastat účastníkovi ve vztahu k účasti v soutěži. 

produkty