Prezenční kurzy OSP a ZSV

 

Komplexní příprava na fakulty, vyžadující kombinaci výsledků z testů OSP a ZSV:
 

 Právnická fakulta UK v Praze

 Právnická fakulta UPOL v Olomouci

 Fakulta sociálních studií MU v Brně (OSP je na ní volitelné) a další 

 

Prezenční kurz je komplexní přípravou na přijímačky s NSZ

  • strategie a postupy řešení, rozbor problematických úloh

  • lektoři vybraní a vyškolení společností Scio

  • kurzy probíhají v malých skupinách s individuálním přístupem

  • v ceně je řada originálních přípravných materiálů, pracovní listy, cvičné testy z NSZ

 

Obecné studijní předpoklady

  • Profesionálními lektory vedený prezenční kurz OSP

  • Standardní (6 lekcí během 2-4 týdnů) nebo Intenzivní varinta (4 lekce během jednoho víkendu) 

  • Postupy řešení, strategie, typy úloh i cvičný test

 

Základy společenských věd

  • Nejkomplexnější příprava na test ZSV

  • 9 lekcí během 3-5 týdnů

  • Součástí jsou tištěné materiály i služby on-line


produkty