OSP - intenzivní

 • Maximum přípravy v krátkém čase - odpovídá obsahu standardního kurzu, pouze bez cvičného testu.

Příprava na test OSP.

 • Vyučují profesionální lektoři, vybraní a vyškolení společností Scio.

 • Přehledné a kvalitně zpracované tištěné materiály na každou lekci (pracovní listy, cvičné testy).

 • Připravené úlohy odpovídají svou náplní a obtížností aktuálnímu znění testu OSP.

 • Kurz probíhá v menších skupinách (12–20 studentů).

 • Individuální přístup s možností konzultací s lektorem elektronicky i nad rámec kurzu.

 • Celkem 8 lekcí po 105 minutách (14 hodin čistého času).

 • Možnost náhrady lekce ve vámi zvoleném termínu.

 • Součástí materiálů je sada cvičných testů s vyhodnocením, odpovídající reálné zkoušce v tomto roce.

 • Poradíme vám, jak individuálně nejlépe řešit test (vhodná strategie, vaše silné stránky, nejčastější chyby).

 • Doporučíme vhodnou domácí přípravu – jak získané materiály co nejefektivněji využít.

produkty