NSZ pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Naší snahou je vyjít vstříc také všem uchazečům se specifickými nároky. Chceme pomoci uchazečům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, uchazečům s pohybovým hendikepem, případně jinak postiženým a uchazečům se specifickými poruchami učení. Spolupracujeme s odbornými pracovišti, která se na takovou pomoc specializují.

Uchazeči se specifickými nároky mohou NSZ vykonat přímo na těchto pracovištích. Absolvují stejný test ve stejném termínu jako všichni ostatní uchazeči. Podle daného hendikepu je zadání testu modifikováno do podoby, aby s ním uchazeč mohl pracovat. Také samotný průběh zkoušky je přizpůsoben danému hendikepu.


Místa a termíny konání

Místo konání zkoušky, stejně jako termín konání zkoušky, si zvolíte v průběhu samotné přihlášky k NSZ, jejíž součástí je i možnost požádat o specifické podmínky. Uchazeči se specifickými nároky se mohou přihlásit ke všem termínům zkoušek.


Přihláška a pozvánka

K NSZ se můžete přihlásit po kliknutí na odkaz "Přihlásit", případně telefonicky na čísle 234 705 555.

V přihlášce je třeba v tomto smyslu vyplnit potřebné údaje a omezení. Po vyplnění přihlášky a po provedení úhrady zkoušek předáme údaje specializovanému pracovišti. Zástupce pracoviště se s vámi v období 14 dnů před zkouškou spojí.

Týden před zkouškou obdržíte e-mailem pozvánku ke zkouškám (bude také dostupná v osobním profilu na ww.scio.cz/nsz). V pozvánce bude uvedeno místo konání zkoušky, termín a čas a veškeré informace potřebné pro její vykonání.


Specifické poruchy učení a NSZ

Pokud se domníváte, že vám naše testy mohou působit potíže znamenající znevýhodnění, označte v přihlášce, že potřebujete upravené podmínky a pošlete na adresu scio@scio.cz zprávu z vyšetření z pedagogicko psychologické poradny nebo od neurologa. Zpráva nesmí být starší dvou let. Důležité jsou také relevantní lékařské zprávy (zrak, sluch, pohyb, psychické obtíže...). 

Posouzení zdravotní dokumentace provádí Scio ve spolupráci se Střediskem pro pomoc uchazečům se specifickými nároky Teiresiás Brno. Pokud se bude jednat z vaší strany o oprávněné nároky, je možné zkoušky vykonat v centrech pro hendikepované uchazeče v Praze, Brně a Ostravě.

produkty