Dodatečný termín zkoušek

Předběžný přehled fakult, které budou uznávat dodatečný termín zkoušek v srpnu. Informace se mohou týkat jen vybraných studijních oborů a mohou se ještě změnit. 

 

Fakulta OSP VŠP BIO GAP
Ekonomická fakulta VŠB-TU      
Fakulta humanitních studií UTB      
Fakulta veřejných politik SU      
Fakulta sociálně ekonomická UJEP    
Farmaceutická fakulta UK Bratislava    
Filozofická fakulta UPJŠ    

 

 Kromě výše uvedených předmětů bude také řada dalších fakult uznávat test OSP v ukrajinštině pro zahraniční uchazeče.

produkty