zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta architektury

V rámci přijímacího řízení musíte absolvovat čtyři části: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Test prostorové představivosti SCIO, domácí úkoly a pohovor.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) (případně slovenské varianty, testu VŠP) a testu Základů společenských věd (ZSV). 

Test prostorové představivosti proběhne online 29. 1. 2022 a bližší informace o něm najdete tady.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě