zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury VUT v Brně.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

1. 2. 2019
OSP

1. 2. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fa.vutbr.cz/pages/prijimacky_bakalar.aspx?lang=cz&menu=2

Předání výsledku fakultě