zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta architektury

V rámci přijímacího řízení musíte absolvovat čtyři části: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Test prostorové představivosti a tvůrčí úkol, domácí úkoly a pohovor.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) (případně slovenské varianty, testu VŠP) a testu Základů společenských věd (ZSV). 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura a urbanismus

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Základy společenských věd

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

4. 2. 2023
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě