zpět na přehled fakult

VUT v Brně, Fakulta stavební

Pro obor Architektura pozemních staveb je test OSP (VŠP) součástí druhého kola přijímacího řízení spolu s Odbornou rozpravou. První kolo přijímacího řízení sestává z talentové zkoušky (hodnotí se například schopnost zvládnout perspektivu, proporce a přesvědčivé grafické vyjadřování).

Uchazeči o studijní obory Stavební inženýrství, Civil Engineering, Městské inženýrství a Geodézie a kartografie, kteří dosáhnou percentil min. 40 z OSP (VŠP) nebo Matematiky, budou přijati bez přijímacích zkoušek.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura pozemních staveb

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Stavební inženýrství

Civil Engineeering

Městské inženýrství

Geodézie a kartografie

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

Obecné studijní předpoklady

Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

9. 3. 2019
OSP

9. 3. 2019
VŠP

9. 3. 2019
MA

 

Webové stránky fakulty

http://www.fce.vutbr.cz

Předání výsledku fakultě