zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Dopravní fakulta Jana Pernera

Pokud se zúčastníte Národních srovnávacích zkoušek (test Obecných studijních předpokladů a/nebo Matematiky), získáte bonifikaci v přijímacím řízení.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Webové stránky fakulty

https://dfjp.upce.cz

Předání výsledku fakultě