zpět na přehled fakult

UPa v Pardubicích, Fakulta ekonomicko-správní

Uchazeči o studium, kteří vykonají test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test z Matematiky (MAT), získají v rámci přijímacího řízení bonifikaci. Pokud dosáhnete v testu OSP percentil 65 a lepší, budete ke studiu přijati přednostně. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bc.

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě