zpět na přehled fakult

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Na fakultu budete přijati přednostně, pokud dosáhnete percentilu 50 a vyššího jak z Obecných studijních předpokladů, tak z Anglického jazyka.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě