zpět na přehled fakult

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Na fakultu budete přijati přednostně, pokud dosáhnete percentilu 50 a vyššího jak z Obecných studijních předpokladů, tak z Anglického jazyka.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě