zpět na přehled fakult

TU v Liberci, Ekonomická fakulta

Na fakultu budete přijati přednostně, pokud dosáhnete percentilu 50 a vyššího jak z Obecných studijních předpokladů, tak z Anglického jazyka.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Obecné studijní předpoklady

Anglický jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě