zpět na přehled fakult

UK v Praze, Právnická fakulta

Pokud se hlásíte do magisterských studijních oborů, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základy společenských věd (ZSV).

Výsledek bude počítán jako součet percentilů testů OSP a ZSV přepočtených podle vah, test OSP má váhu 1,25 a test ZSV váhu 0,75; v rámci obou testů mají všechny oddíly stejnou váhu.

Fakulta svým uchazečům poskytuje slevový poukaz na jeden termín OSP a jeden termín ZSV (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy si můžete vyzvednout zde

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Právo a právní věda magisterské studium

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1,25)

Základy společenských věd (váha předmětu 0,75)

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
ZSV

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě