zpět na přehled fakult

UK v Praze, Právnická fakulta

Pokud se hlásíte do magisterských studijních oborů, je třeba absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a test Základy společenských věd (ZSV).


Výsledek bude počítán jako součet percentilů testů OSP a ZSV přepočtených podle vah, test OSP má váhu 1,25 a test ZSV váhu 0,75; v rámci obou testů mají všechny oddíly stejnou váhu.

Fakulta svým uchazečům poskytuje slevový poukaz na jeden termín ZSV za zvýhodněnou cenu 14 Kč (varianta Mini – u ostatních variant zkoušek bude cena adekvátně snížena). Poukazy si můžete vyzvednout zde


V přijímacím řízení dále můžete získat bonifikaci za zkoušku TESA (případně za další certifikované zkoušky, bližší informace najdete na webových stránkách fakulty). Více informací o zkoušce TESA najdete tady.

Fakulta uznává jen řádné termíny Národních srovnávacích zkoušek, tedy termíny prosinec 2021 - květen 2022.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Právo a právní věda magisterské studium

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady (váha předmětu 1,25)

Základy společenských věd (váha předmětu 0,75)

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě