zpět na přehled fakult

VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí

Výborný výsledek testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov), testu Matematiky, Biologie nebo testu Chemie vám může zajistit jednorázové fakultní stipendium ve výši 10 tisíc korun.

Více informací najdete zde.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

8. 2. 2020
MA

4. 4. 2020
BIO

4. 4. 2020
CHE

 

Webové stránky fakulty

http://www.vscht.cz/homepage/ftop/index

Předání výsledku fakultě