zpět na přehled fakult

VŠCHT v Praze, F. technologie ochrany prostředí

Výborný výsledek testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov), testu Matematiky, Biologie nebo testu Chemie vám může zajistit jednorázové fakultní stipendium ve výši 10 tisíc korun.

Více informací najdete zde.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Biologie

Chemie

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
VŠP

2. 4. 2023
MA

2. 4. 2023
BIO

2. 4. 2023
CHE

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě