zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jednou z podmínek pro přijetí ke studiu je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). 

Bližší informace najdete na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Architektura a urbanismus

10. 12. 2022

4. 2. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Design

10. 12. 2022

4. 2. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Krajinářská architektura

10. 12. 2022

4. 2. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě