zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří absolvují test z matematiky (MAT) nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) a získají percentil 90 a výše.

Uchazeči o studium programu Otevřená informatika s nejlepším výsledkem mohou získat stipendium.

Fakulta uznává pouze výsledky testů konaných v rámci České a Slovenské republiky v prvních třech termínech NSZ (prosinec 2022 - březen 2023).

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě