zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky. Je třeba získat percentil 65 a vyšší.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

6. 2. 2021

6. 3. 2021

28. 3. 2021

17. 4. 2021

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

6. 3. 2021
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě