zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky. 

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě