zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Uchazečům - cizincům, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR může být prominuta přijímací zkouška, pokud složí test z Matematiky.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

8. 2. 2020

7. 3. 2020

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě