zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 70 nebo vyššího.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

6. 3. 2021
OSP

6. 3. 2021
VŠP

6. 3. 2021
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě