zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 85 nebo vyššího.

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS. Bližší informace tady.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
VŠP

2. 4. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě