zpět na přehled fakult

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 70 nebo vyššího.

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS. Bližší informace tady.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

všechny bakalářské obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2022
OSP

4. 2. 2022
VŠP

4. 2. 2022
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě