zpět na přehled fakult

UHK v Hradci Králové, F. informatiky a managementu

Pokud jste v uplynulých pěti letech (a zároveň do 30. 4. 2022) složili zkoušku z Matematiky s percentilem 80 a více, může vám být prominuta přijímací zkouška. 

O prominutí zkoušky je třeba písemně požádat a žádost na fakultu doručit nejpozději 15. 5. 2022.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Informační management

Aplikovaná informatika

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

Matematika

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě