zpět na přehled fakult

VETUNI v Brně, F. veterinární hygieny a ekologie

V případě, že se hlásíte na magisterský studijní program VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE v prezenční formě studia, můžete být přijati na základě prospěchu ze střední školy nebo pokud absolvujete test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov) a získáte percentil 75 a více nebo pokud absolvujete test Biologie nebo Chemie a získáte percentil 80 a více. V takovém případě se nemusíte účastnit přijímacího testu organizovaného fakultou.

Zároveň pokud si podáte přihlášku na magisterský program Veterinární hygiena a ekologie a zúčastníte se testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov), Biologie nebo Chemie můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body.

Pokud si podáte přihlášku na některý z bakalářských studijních programů a zúčastníte se testu Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty testu Všeobecných študijných predpokladov) můžete v přijímacím řízení zístat bonusové body.

Bližší informace najdete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Veterinární hygiena a ekologie (Mgr.)

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Biologie

Chemie

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
OSP

2. 4. 2023
VŠP

2. 4. 2023
BIO

2. 4. 2023
CHE

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě