zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Pro uchazeče o studium bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport je test Obecných studijních předpokladů (OSP) případně jeho varianta test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) povinnou součástí přijímací zkoušky.

Každý uchazeč má možnost absolvovat test OSP nebo test VŠP v termínu 30. 3. 2019 zdarma. Poukazy si uchazeči mohou vyzvednout na stránce www.scio.cz/nsz/poukaz.asp.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Aplikované pohybové aktivity

Aplikovaná tělesná výchova

Ochrana obyvatelstva

Rekreologie

Tělesná výchova - dvouoborové studium

Tělesná výchova a sport

Trenérství a sport

7. 12. 2019

8. 2. 2020

7. 3. 2020

4. 4. 2020

1. 5. 2020

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/

Předání výsledku fakultě