zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budete přijati, když absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo test Matematika (MAT) a dosáhnete požadovaného percentilu (týká se všech bc. programů mimo Petroleum Engineering). Je třeba dosáhnout alespoň percentilu 90, není-li v tabulce zde stanoven nižší percentil).

Pokud se ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2023/2024 zapíšete, bude vám formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářské studijní programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

4. 2. 2023
MA

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě