zpět na přehled fakult

UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Bez přijímacích zkoušek budete přijati, když absolvujete test Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenskou variantu test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) nebo test Matematika (MAT) a dosáhnete požadovaného percentilu (týká se všech bc. programů mimo Petroleum Engineering). Je třeba dosáhnout alespoň percentilu 90, není-li v tabulce zde stanoven nižší percentil).

Pokud se ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci v akademickém roce 2022/2023 zapíšete, bude vám formou mimořádného stipendia vyplaceno 500 Kč jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Bakalářské studijní programy

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Matematika