zpět na přehled fakult

PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

Uchazeči (s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů a dalších skupin specifikovaných v podmínkách přijímacího řízení) musí absolvovat test Základů společenských věd a test cizího jazyka.

Fakulta uznává jen řádné termíny Národních srovnávacích zkoušek, tedy termíny prosinec 2021 - květen 2022.

Podrobné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

11. 12. 2021

4. 2. 2022

5. 3. 2022

2. 4. 2022

30. 4. 2022

21. 5. 2022

Základy společenských věd

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě