zpět na přehled fakult

PA ČR v Praze, Fakulta bezpečnostně právní

Uchazeči (s výjimkou příslušníku bezpečnostních sborů a dalších skupin specifikovaných v podmínkách přijímacího řízení) musí absolvovat test Základů společenských věd a test cizího jazyka.

Fakulta uznává jen řádné termíny Národních srovnávacích zkoušek, tedy termíny prosinec 2022 - květen 2023.

Podrobné podmínky najdete na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

bakalářské studijní programy

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

2. 4. 2023

29. 4. 2023

20. 5. 2023

Základy společenských věd

Anglický jazyk
nebo Německý jazyk
nebo Španělský jazyk

Nejbližší termín zkoušek

2. 4. 2023
ZSV

2. 4. 2023
AJ

2. 4. 2023
NJ

2. 4. 2023
ŠJ

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě