zpět na přehled fakult

SU v Opavě, Fakulta veřejných politik

Do vybraných oborů je povinnou součástí přijímacího řízení absolvování testu Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testu Základy společenských věd (ZSV).

Povinnost absolvovat NSZ se netýká studentů programu Celoživotního vzdělávání.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

Sociální patologie a prevence

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Základy společenských věd

Veřejná správa a sociální politika

8. 12. 2018

1. 2. 2019

9. 3. 2019

30. 3. 2019

1. 5. 2019

Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

8. 12. 2018
OSP

8. 12. 2018
ZSV

 

Webové stránky fakulty

www.fvp.slu.cz

Předání výsledku fakultě