zpět na přehled fakult

Unicorn College v Praze, Unicorn College

Místo přijímacího pohovoru si můžete napsat test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou variantu – test Všeobecných študijných predpokladov). Pro přijetí ke studiu je třeba dosáhnout percentil 50 a více. Uplatnit je možné výsledek z aktuálního školního roku a dvou předchozích školních let. Dosažený výsledek doložíte certifikátem.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady