zpět na přehled fakult

Unicorn College v Praze, Unicorn College

Místo přijímacího pohovoru si můžete napsat test Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenskou variantu – test Všeobecných študijných predpokladov). Pro přijetí ke studiu je třeba dosáhnout percentil 50 a více. Uplatnit je možné výsledek z aktuálního školního roku a dvou předchozích školních let. Dosažený výsledek doložíte certifikátem.

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

bc. obory

všechny termíny

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

https://www.unicorncollege.cz/prijimaci-rizeni/studium-na-vs.html

Předání výsledku fakultě