zpět na přehled fakult

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budete přijati, pokud do 9. 4. 2023 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doložíte, že jste v rozmezí od 1. 12. 2022 do 12. 3. 2023 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Pro přijetí musíte získat percentil 80 v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané
termíny
Předměty

Ekonomie

Hospodářská politika

Veřejná ekonomika a správa

Regionální rozvoj a cestovní ruch

Finance

Podniková ekonomika a management

Podniková informatika

Finance a právo

10. 12. 2022

4. 2. 2023

4. 3. 2023

Obecné studijní předpoklady
nebo Všeobecné študijné predpoklady

Nejbližší termín zkoušek

4. 2. 2023
OSP

4. 2. 2023
VŠP

 

Webové stránky fakulty

Přejít na stránky fakulty

Předání výsledku fakultě