zpět na přehled fakult

SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Alternatívou, ktorá nahrádza výsledok maturitnej skúšky, je absolvovanie nepovinného testu SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné študijné predpoklady), s dosiahnutým výsledkom percentil viac ako 50 (vrátane), za podmienky, že uchádzač o štúdium úspešne absolvoval maturitnú skúšku (percentil 50 a viac = 40 bodov).

Obory, programy Uznávané
termíny
Předměty

všetky bakalárske

všechny termíny

Všeobecné študijné predpoklady
nebo Obecné studijní předpoklady

Nejbližší termín zkoušek

7. 12. 2019
OSP

7. 12. 2019
VŠP

 

Webové stránky fakulty

http://www.fesrr.uniag.sk/sk/

Předání výsledku fakultě